Điểm tin:
 
Các đơn vị trực thuộc » P.Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế
Thông tin hoạt động của phòng
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
Quy định về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
Quy định về quy trình đăng ký, thực hiện đề tài nckh, bài giảng, sáng kiến kinh nghiệm
Các biểu mẫu về công tác NCKH
Bảng tổng hợp đề tài NCKH Trường CĐCĐ Sóc Trăng
Bảng tổng hợp luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ
Các đề tài tiến sĩ và thạc sĩ do cán bộ, giảng viên, đã và đang công tác tại Trường, thực hiện trong thời gian qua.
Tổ chức nhân sự
Lịch làm việc tuần 1 tháng 02
Lịch làm việc tuần 2 tháng 2 năm 2018
Lịch làm việc tuần 3 tháng 2 năm 2018
Lịch làm việc tuần 4 tháng 2 năm 2018
Lịch làm việc tuần 1 tháng 3 năm 2018
Lịch làm việc tuần 2 tháng 3 năm 2018 (12/3-16/3)
Lịch làm việc tuần 3 tháng 3 năm 2018 (19-23/3/2018)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...