Điểm tin:
 
Các đơn vị trực thuộc » P.Tài vụ
Giới thiệu về phòng
Thông tin hoạt động của phòng
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Tài vụ
Tổ chức nhân sự
Lịch làm việc tuần (05/02/2018-10/02/2018)
Lịch làm việc tuần (12/02/2018-17/02/2018)
Lịch làm việc tuần (19/02/2018-24/02/2018)
Lịch Làm Việc Tuần 9 26/02/2018-04/03/2018
Lịch làm việc PTV tuần 10 05/03-11/3/2018
Lịch làm việc PTV tuần 12 (19/03-25/3/2018)
Lịch làm việc PTV tuần 13 (26/3-01/4/2018)
LỊCH LÀM VIỆC PTV TUẦN 15 (9/4/2018-15/4/2018)
Lịch làm việc PTV tuần 16 (16/4-22/4/2018)
Lịch làm việc PTV tuần 17 (23/4-29/4/2018)
LỊCH LÀM VIỆC PTV TUẦN 19 (07/5/2018-13/05/2018)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...