Điểm tin:
 
Đào tạo » Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo trung cấp Tin học ứng dụng
Chương trình đào tạo trung cấp Chăn nuôi Thú y
Chương trình đào tạo trung cấp Nuôi trồng thủy sản
Chương trình đào tạo trung cấp Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Chương trình đào tạo trung cấp Thú y
Chương trình đào tạo TC Công nghệ kỹ thuật Chế biến và Bảo quản thủy sản
Chương trình đào tạo trung cấp Kế toán doanh nghiệp
Chương trình đào tạo trung cấp Kế toán Hành chính sự nghiệp
Chương trình đào tạo cao đẳng Tiếng Anh
Chương trình đào tạo cao đẳng Công tác xã hội
Chương trình đào tạo cao đẳng Quản trị Kinh doanh
Chương trình đào tạo cao đẳng Quản trị văn phòng
Chương trình đào tạo cao đẳng Công tác xã hội (Tín chỉ)
Chương trình đào tạo cao đẳng Kế toán (Tín chỉ)
Chương trình đào tạo cao đẳng Quản trị Kinh doanh (Tín chỉ)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...