Điểm tin:
 
Các Phòng, Khoa, Trung tâm

CÁC PHÒNG

     1. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP   

     Thành lập theo Quyết định số 692/QĐ.CĐCĐ ngày 25/10/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Phòng TC-HC-TH có chức năng tham mưu Ban Giám hiệu thực hiện các hoạt động hành chính, tổng hợp, tổ chức, quản trị của nhà trường, bảo đảm phục vụ kịp thời có hiệu quả các hoạt động trên. 

     2. PHÒNG ĐÀO TẠO   

     Thành lập theo Quyết định số 693/QĐ.CĐCĐ ngày 25/10/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Chức năng: phụ trách công tác đào tạo theo nội dung kế hoạch chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Lập kế hoạch đào tạo cho từng hệ, ngành đào tạo; giúp Hiệu trưởng quản lý, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương thức đào tạo của các khoa, bộ môn.

     3. PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN  

     Thành lập theo Quyết định số 694/QĐ.CĐCĐ ngày 25/10/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Phòng CTCT&QLHSSV có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức học tập sinh hoạt chính trị, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương chính sách của nhà nước. 

     4. PHÒNG TÀI VỤ   

     Thành lập theo Quyết định số 51/QĐ.CĐCĐ.06 ngày 22/9/2006 Hiệu Trưởng. Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc TrăngPhòng Tài vụ - Thiết bị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm; thực hiện việc thu - chi, thanh toán quyết toán; lập sổ sách chứng từ theo quy định của nhà nước. chuyển nhà trọn gói

    5. PHÒNG THANH TRA

     Phòng Thanh tra trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được thành lập ngày 19 tháng 5 năm 2008 theo Quyết định số 273/QĐ-CĐCĐST. Phòng Thanh tra với chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn về các hoạt động của nhà trường theo quy định pháp luật.

     6. PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG   

   Phòng Đảm bảo chất lượng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 312/QĐ-CĐCĐ ngày 03 tháng 6 năm 2009 do Hiệu Trưởng ký ban hành.

     Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo và đánh giá chất lượng, Phòng Đảm bảo chất lượng chuẩn bị cho quy trình kiểm định và đánh giá ở cấp trường và cấp chương trình đào tạo, được tiến hành trong những thời điểm khác nhau tại trường. Công tác vừa trước mắt lại vừa lâu dài này góp phần giúp Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng tiếp tục đào tạo và mở rộng đào tạo với chất lượng tốt hơn nữa trong thời gian tới.

     7. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

CÁC KHOA VÀ BỘ MÔN 

     Các khoa được thành lập theo Quyết định số 51/QĐ.CĐCĐ.06 ngày 22/9/2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Các khoa có nhiệm vụ tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động khác thuộc phạm vi trách nhiệm chuyên môn của mình theo chương trình kế hoạch của nhà trường. Bao gồm:

     1. KHOA CƠ BẢN   

     2. KHOA KINH TẾ    

     3. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ   

     4. KHOA NÔNG NGHIỆP-THỦY SẢN VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   

     5. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  

CÁC TRUNG TÂM

     1. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC   

     2. TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 

     3. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ     

CÁC BAN

     1. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN   

     2. BAN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH    

     3. BAN HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN

 

 

 

 

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...