Điểm tin:
 
Ban giám hiệu

GIỚI THIỆU BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Phụ trách)

Nguyễn Văn Triều

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tâm

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Lửa

Năm sinh: 1975
Trình độ CM: TS. Ngữ Văn
Trình độ chính trị: Cao cấp
ĐTCQ: 0299.3.615.176
Di động: 0989.004.981
Email: nvtrieu@stcc.edu.vn

Năm sinh: 1973
Trình độ CM: ThS. PPGD Tiếng Anh
Trình độ chính trị: Cao cấp
ĐTCQ:
Di động: 0972.220.766
Email: nvtam@stcc.edu.vn

Năm sinh: 1960
Trình độ CM: CN. Luật
Trình độ chính trị: Cử nhân
ĐTCQ:
Di động: 0903.971.657
Email: lvlua@stcc.edu.vn

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRONG TUẦN

Thứ

Buổi

NỘI DUNG

Thứ hai

(21/5/2018)

Sáng

9h00: Hội ý Ban Giám hiệu

9h00: Hội ý Ban Giám hiệu

9h00: Hội ý Ban Giám hiệu

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ ba

(22/5/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ tư

(23/5/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ năm

(24/5/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ sáu

(25/5/2018)

Sáng

8h00: Dự Hội nghị CB chủ chốt

8h00: Dự Hội nghị CB chủ chốt

8h00: Dự Hội nghị CB chủ chốt

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ bảy

(26/5/2018)

Sáng

 

Trực cơ quan

 

Chiều

 

Trực cơ quan

 

Chủ nhật

(27/5/2018)

Sáng

 

Trực cơ quan

 

Chiều

 

Trực cơ quan

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...