Điểm tin:
 
Ban giám hiệu

GIỚI THIỆU BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Phụ trách)

Nguyễn Văn Triều

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tâm

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Lửa

Năm sinh: 1975
Trình độ CM: TS. Ngữ Văn
Trình độ chính trị: Cao cấp
ĐTCQ: 0299.3.615.176
Di động: 0989.004.981
Email: nvtrieu@stcc.edu.vn

Năm sinh: 1973
Trình độ CM: ThS. PPGD Tiếng Anh
Trình độ chính trị: Cao cấp
ĐTCQ:
Di động: 0972.220.766
Email: nvtam@stcc.edu.vn

Năm sinh: 1960
Trình độ CM: CN. Luật
Trình độ chính trị: Cử nhân
ĐTCQ:
Di động: 0903.971.657
Email: lvlua@stcc.edu.vn

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRONG TUẦN

Thứ

Buổi

NỘI DUNG

Thứ hai

(02/7/2018)

Sáng

- Tham gia HĐ thi tốt nghiệp cho các lớp CĐ K7, K8 và TCCN K10 hệ chính quy.

- Tham gia HĐ thi tốt nghiệp cho các lớp CĐ K7, K8 và TCCN K10 hệ chính quy.

Làm việc tại phòng

Chiều

Tham gia HĐ thi tốt nghiệp cho các lớp CĐ K7, K8 và TCCN K10 hệ chính quy.

Tham gia HĐ thi tốt nghiệp cho các lớp CĐ K7, K8 và TCCN K10 hệ chính quy.

Làm việc tại phòng

Thứ ba

(03/7/2018)

Sáng

Tham gia HĐ thi tốt nghiệp cho các lớp CĐ K7, K8 và TCCN K10 hệ chính quy.

Tham gia HĐ thi tốt nghiệp cho các lớp CĐ K7, K8 và TCCN K10 hệ chính quy.

Làm việc tại phòng

Chiều

Tham gia HĐ thi tốt nghiệp cho các lớp CĐ K7, K8 và TCCN K10 hệ chính quy.

Tham gia HĐ thi tốt nghiệp cho các lớp CĐ K7, K8 và TCCN K10 hệ chính quy.

Làm việc tại phòng

Thứ tư

(04/7/2018)

Sáng

Tham gia HĐ thi tốt nghiệp cho các lớp CĐ K7, K8 và TCCN K10 hệ chính quy.

Tham gia HĐ thi tốt nghiệp cho các lớp CĐ K7, K8 và TCCN K10 hệ chính quy.

Làm việc tại phòng

Chiều

Tham gia HĐ thi tốt nghiệp cho các lớp CĐ K7, K8 và TCCN K10 hệ chính quy.

Tham gia HĐ thi tốt nghiệp cho các lớp CĐ K7, K8 và TCCN K10 hệ chính quy.

Làm việc tại phòng

Thứ năm

(05/7/2018)

Sáng

9h00: Họp báo tháng

9h00: Họp báo tháng

9h00: Họp báo tháng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ sáu

(06/7/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ bảy

(07/7/2018)

Sáng

 

 

Trực cơ quan

Chiều

 

 

Trực cơ quan

Chủ nhật

(08/7/2018)

Sáng

 

Tham dự CT làm việc với Hội đồng GD quốc tế tỉnh bang British Columbia, Canada tại Trường ĐH Trà Vinh

Trực cơ quan

Chiều

 

Tham dự CT làm việc với Hội đồng GD quốc tế tỉnh bang British Columbia, Canada tại Trường ĐH Trà Vinh

Trực cơ quan

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...