Điểm tin:
 
Downloads » Lịch học - chính quy
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 21/08/2017 đến 27/08/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 14/08/2017 đến 20/08/2017
TKB hoc ki he cac lop chinh quy tu 14/08/2017 den 20/08/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 07/08/2017 đến 13/08/2017
TKB hoc ki he cac lop chinh quy tu 07/08/2017 den 13/08/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 31/07/2017 đến 06/08/2017
TKB hoc ki he cac lop chinh quy tu 24/07/2017 den 30/07/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 24/07/2017 đến 30/07/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 17/07/2017 đến 23/07/2017
TKB hoc ki he cac lop chinh quy tu 17/07/2017 den 23/07/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 10/07/2017 đến 16/07/2017
TKB hoc ki he cac lop chinh quy tu 10/07/2017 den 16/07/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 03/07/2017 đến 09/07/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 26/06/2017 đến 02/07/2017
TKB cac lop chinh quy tu 26/06/2017 den 02/07/2017
Danh sách đủ điều kiện thi tốt nghiệp TC K9
Danh sách đủ điều kiện thi tốt nghiệp CĐ K8
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 19/06/2017 đến 25/06/2017
TKB cac lop chinh quy tu 19/06/2017 den 25/06/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 12/06/2017 đến 18/06/2017
TKB cac lop chinh quy tu 12/06/2017 den 18/06/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 05/06/2017 đến 11/06/2017
TKB cac lop chinh quy tu 05/06/2017 den 11/06/2017
TKB cac lop chinh quy tu 29/05/2017 den 04/06/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 29/05/2017 đến 04/06/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 7, 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 22/05/2017 đến 28/05/2017
TKB cac lop chinh quy tu 22/05/2017 den 28/05/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 15/05/2017 đến 21/05/2017
TKB cac lop chinh quy tu 15/05/2017 den 21/05/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 08/05/2017 đến 14/05/2017
TKB cac lop chinh quy tu 08/05/2017 den 14/05/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 01/05/2017 đến 07/05/2017
TKB cac lop chinh quy tu 01/05/2017 den 07/05/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 24/04/2017 đến 30/04/2017
TKB cac lop chinh quy tu 24/04/2017 den 30/04/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 17/04/2017 đến 23/04/2017
TKB cac lop chinh quy tu 17/04/2017 den 23/04/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 10/04/2017 đến 16/04/2017
TKB cac lop chinh quy tu 10/04/2017 den 16/04/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 03/04/2017 đến 09/04/2017
TKB cac lop chinh quy tu 03/04/2017 den 09/04/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 27/03/2017 đến 02/04/2017
TKB cac lop chinh quy tu 27/03/2017 den 02/04/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 20/03/2017 đến 26/03/2017
TKB cac lop chinh quy tu 20/03/2017 den 26/03/2017
TKB cac lop TC he VLVH khoa 9 tu ngay 18/03/2017 den 19/03/2017
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 18/03/2017 den 19/03/2017
TKB lớp TC Pháp luật hệ VLVH khoa 9 tu ngay 13/03/2017 den 19/03/2017 (lớp đêm)
TKB cac lop chinh quy tu 13/03/2017 den 19/03/2017
TKB cac lop TC he VLVH khoa 9 tu ngay 11/03/2017 den 12/03/2017
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 11/03/2017 den 12/03/2017
TKB lớp TC Pháp luật hệ VLVH khoa 9 tu ngay 06/03/2017 den 12/03/2017 (lớp đêm)
TKB cac lop chinh quy tu 06/03/2017 den 12/03/2017
TKB cac lop TC he VLVH khoa 9 tu ngay 04/03/2017 den 05/03/2017
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 04/03/2017 den 05/03/2017
TKB cac lop chinh quy tu 27/02/2017 den 05/03/2017
TKB lớp TC Pháp luật hệ VLVH khoa 9 tu ngay 27/02/2017 den 05/03/2017 (lớp đêm)
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 25/02/2017 den 26/02/2017
TKB lớp TC Pháp luật hệ VLVH khoa 9 tu ngay 20/02/2017 den 26/02/2017 (lớp đêm)
TKB cac lop chinh quy tu 20/02/2017 den 26/02/2017
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 18/02/2017 den 19/02/2017
TKB lớp TC Pháp luật hệ VLVH khoa 9 tu ngay 13/02/2017 den 19/02/2017 (lớp đêm)
TKB hoc cac mon van hoa lop TC he VLVH K 8 tu ngay 06/02/2017 den 12/02/2017
TKB cac lop chinh quy tu 13/02/2017 den 19/02/2017
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 11/02/2017 den 12/02/2017
TKB lớp TC Pháp luật hệ VLVH khoa 9 tu ngay 06/02/2017 den 12/02/2017 (lớp đêm)
TKB cac lop chinh quy tu 06/02/2017 den 12/02/2017
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 21/01/2017 den 22/01/2017
TKB hoc cac mon van hoa lop TC he VLVH K 8 tu ngay 16/01/2017 den 22/01/2017
TKB lớp TC Pháp luật hệ VLVH khoa 9 tu ngay 16/01/2017 den 22/01/2017 (lớp đêm)
TKB cac lop chinh quy tu 16/01/2017 den 22/01/2017
TKB hoc cac mon van hoa lop TC he VLVH K 8 tu ngay 09/01/2017 den 15/01/2017
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 14/01/2017 den 15/01/2017
TKB lớp TC Pháp luật hệ VLVH khoa 9 tu ngay 09/01/2017 den 15/01/2017 (lớp đêm)
TKB hoc cac mon van hoa lop TC he VLVH K 8 tu ngay 07/01/2017 den 08/01/2017
TKB cac lop chinh quy tu 09/01/2017 den 15/01/2017
TKB lớp TC Pháp luật hệ VLVH khoa 9 tu ngay 02/01/2017 den 08/01/2017 (lớp đêm)
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 07/01/2017 den 08/01/2017
TKB cac lop chinh quy tu 02/01/2017 den 08/01/2017
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 31/12/2016 den 01/01/2017
TKB lớp TC Pháp luật hệ VLVH khoa 9 tu ngay 26/12/2016 den 01/01/2017 (lớp đêm)
TKB cac lop chinh quy tu 26/12/2016 den 01/01/2017
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 24/12/2016 den 25/12/2016
TKB lớp TC Pháp luật hệ VLVH khoa 9 tu ngay 19/12/2016 den 25/12/2016 (lớp đêm)
TKB cac lop chinh quy tu 19/12/2016 den 25/12/2016
TKB lớp TC Pháp luật hệ VLVH khoa 9 tu ngay 12/12/2016 den 18/12/2016 (lớp đêm)
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 17/12/2016 den 18/12/2016
TKB cac lop chinh quy tu 12/12/2016 den 18/12/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 10/12/2016 den 11/12/2016
TKB lớp TC Pháp luật hệ VLVH khoa 9 tu ngay 05/12/2016 den 11/12/2016 (lớp đêm)
TKB cac lop chinh quy tu 05/12/2016 den 11/12/2016
TKB lớp TC Pháp luật hệ VLVH khoa 9 tu ngay 28/11/2016 den 04/12/2016 (lớp đêm)
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 03/12/2016 den 04/12/2016
TKB cac lop chinh quy tu 28/11/2016 den 04/12/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 26/11/2016 den 27/11/2016
TKB cac lop chinh quy tu 21/11/2016 den 27/11/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 19/11/2016 den 20/11/2016
TKB cac lop chinh quy tu 14/11/2016 den 20/11/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 12/11/2016 den 13/11/2016
TKB cac lop chinh quy tu 07/11/2016 den 13/11/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 05/11/2016 den 06/11/2016
TKB cac lop chinh quy tu 31/10/2016 den 06/11/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 29/10/2016 den 30/10/2016
TKB cac lop chinh quy tu 24/10/2016 den 30/10/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 22/10/2016 den 23/10/2016
TKB cac lop chinh quy tu 17/10/2016 den 23/10/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 15/10/2016 den 16/10/2016
TKB cac lop chinh quy tu 10/10/2016 den 16/10/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 08/10/2016 den 09/10/2016
TKB cac lop chinh quy tu 03/10/2016 den 09/10/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 01/10/2016 den 02/10/2016
TKB cac lop chinh quy tu 26/09/2016 den 02/10/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 24/09/2016 den 25/09/2016
TKB cac lop chinh quy tu 19/09/2016 den 25/09/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 17/09/2016 den 18/09/2016
TKB cac lop chinh quy tu 12/09/2016 den 18/09/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 10/09/2016 den 11/09/2016
TKB cac lop chinh quy tu 05/09/2016 den 11/09/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 03/09/2016 den 04/09/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 27/08/2016 den 28/08/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 20/08/2016 den 21/08/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 13/08/2016 den 14/08/2016
TKB hoc he cac lop chinh quy tu 08/08/2016 den 14/08/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 06/08/2016 den 07/08/2016
TKB hoc he cac lop chinh quy tu 01/08/2016 den 07/08/2016
TKB hoc he cac lop chinh quy tu 25/07/2016 den 31/07/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 25/07/2016 den 31/07/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 23/07/2016 den 24/07/2016
TKB hoc he cac lop chinh quy tu 18/07/2016 den 24/07/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 16/07/2016 den 17/07/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 09/07/2016 den 10/07/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 02/07/2016 den 03/07/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 25/06/2016 den 26/06/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 18/06/2016 den 12906/2016
TKB cac lop chinh quy tu 13/06/2016 den 19/06/2016
TKB cac lop TC he VLVH khoa 7; 8 tu ngay 11/06/2016 den 12/06/2016
TKB cac lop chinh quy tu 06/06/2016 den 12/06/2016
TKB hoc xoa no cac lop CD K7, K8 & TC K8 tu 06/06/2016 den 12/06/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 04/6/2016 den 05/6/2016
TKB hoc xoa no cac lop CD K7, K8 & TC K8 tu 30/05/2016 den 05/06/2016
TKB cac lop chinh quy tu 30/05/2016 den 05/06/2016
TKB hoc xoa no cac lop CD K7, K8 & TC K8 tu 23/05/2016 den 29/05/2016
TKB cac lop chinh quy tu 23/05/2016 den 29/05/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 28/5/2016 den 29/5/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 21/5/2016 den 22/5/2016
TKB cac lop chinh quy tu 16/05/2016 den 22/05/2016
TKB hoc xoa no cac lop CD K7, K8 & TC K8 tu 16/05/2016 den 22/05/2016
TKB cac lop chinh quy tu 09/05/2016 den 15/05/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 14/5/2016 den 15/5/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 07/5/2016 den 08/5/2016
TKB hoc xoa no cac lop CD K7, K8 & TC K8 tu 02/05/2016 den 08/05/2016
TKB cac lop chinh quy tu 02/05/2016 den 08/05/2016
TKB cac lop chinh quy tu 25/04/2016 den 01/05/2016
TKB cac lop chinh quy tu 18/04/2016 den 24/04/2016
TKB hoc xoa no cac lop CD K7, K8 & TC K8 tu 18/04/2016 den 24/04/2016
TKB hoc xoa no cac lop CD K7, K8 & TC K8 tu 11/04/2016 den 17/04/2016
TKB cac lop chinh quy tu 11/04/2016 den 17/04/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 23/4/2016 den 24/4/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 09/4/2016 den 10/4/2016
TKB hoc xoa no cac lop CD K7, K8 & TC K8 tu 04/04/2016 den 10/04/2016
TKB cac lop chinh quy tu 04/04/2016 den 10/04/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 02/4/2016 den 03/4/2016
TKB hoc xoa no cac lop CD K7, K8 & TC K8 tu 28/03/2016 den 03/04/2016
TKB cac lop chinh quy tu 28/03/2016 den 03/04/2016
TKB cac lop chinh quy tu 21/03/2016 den 27/03/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 26/3/2016 den 27/3/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 19/3/2016 den 20/3/2016
TKB cac lop chinh quy tu 14/03/2016 den 20/03/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 7; 8 tu ngay 12/3/2016 den 13/3/2016
TKB cac lop chinh quy tu 07/03/2016 den 13/03/2016
TKB cac lop VLVH tai truong tu ngay 05/3/2016 den 06/3/2016
TKB cac lop chinh quy tu 29/02/2016 den 06/03/2016
TKB cac lop chinh quy tu 22/02/2016 den 28/02/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 27/02/2016 den 28/02/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 20/02/2016 den 21/02/2016
TKB cac lop chinh quy tu 15/02/2016 den 21/02/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 30/01/2016 den 31/01/2016
TKB cac lop chinh quy tu 25/01/2016 den 31/01/2016
TKB cac lop chinh quy tu 18/01/2016 den 24/01/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 23/01/2016 den 24/01/2016
TKB cac lop chinh quy tu 11/01/2016 den 17/01/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 16/01/2016 den 17/01/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 09/01/2016 den 10/01/2016
TKB cac lop chinh quy tu 04/01/2016 den 10/01/2016
TKB cac lop TC he VLVH Khoa 6; 7; 8 tu ngay 02/01/2016 den 03/01/2016
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...