Điểm tin:
 
Downloads » Lịch học - chính quy
TKB cac lop chinh quy tu 18/3/2019 den 24/3/2019
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 18/3/2019 den 24/3/2019
TKB cac lop chinh quy tu 11/3/2019 den 17/3/2019
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 11/3/2019 den 17/3/2019
TKB cac lop chinh quy tu 04/3/2019 den 10/03/2019
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 04/3/2019 đến 10/3/2019
TKB cac lop chinh quy tu 25/02/2019 den 03/03/2019
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 25/02/2019 đến 03/3/2019
TKB cac lop chinh quy tu 18/02/2019 den 24/02/2019
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019
TKB cac lop chinh quy tu 11/02/2019 den 17/02/2019
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 11/02/2019 đến 17/02/2019
TKB cac lop chinh quy tu 21/01/2019 den 27/01/2019
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 21/01/2019 đến 27/01/2019
TKB cac lop chinh quy tu 14/01/2019 den 20/01/2019
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 14/01/2019 đến 20/01/2019
TKB cac lop chinh quy tu 07/01/2019 den 13/01/2019
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019
TKB cac lop chinh quy tu 31/12/2018 den 06/01/2019
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 31/12/2018 đến 06/01/2019
TKB cac lop chinh quy tu 24/12/2018 den 30/12/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 24/12/2018 đến 30/12/2018
TKB cac lop chinh quy tu 17/12/2018 den 23/12/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 17/12/2018 đến 23/12/2018
TKB cac lop chinh quy tu 10/12/2018 den 16/12/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 10/12/2018 đến 16/12/2018
TKB cac lop chinh quy tu 03/12/2018 den 09/12/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 03/12/2018 đến 09/12/2018
TKB cac lop chinh quy tu 26/11/2018 den 02/12/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 26/11/2018 đến 02/12/2018
TKB cac lop chinh quy tu 19/11/2018 den 25/11/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 19/11/2018 đến 25/11/2018
TKB cac lop chinh quy tu 12/11/2018 den 18/11/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018
TKB cac lop chinh quy tu 05/11/2018 den 11/11/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 05/11/2018 đến 11/11/2018
TKB cac lop chinh quy tu 29/10/2018 den 04/11/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 29/10/2018 đến 04/11/2018
TKB cac lop chinh quy tu 22/10/2018 den 28/10/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 22/10/2018 đến 28/10/2018
TKB cac lop chinh quy tu 15/10/2018 den 21/10/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 15/10/2018 đến 21/10/2018
TKB cac lop chinh quy tu 08/10/2018 den 14/10/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 08/10/2018 đến 14/10/2018
TKB cac lop chinh quy tu 01/10/2018 den 07/10/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 01/10/2018 đến 07/10/2018
TKB cac lop chinh quy tu 24/09/2018 den 30/09/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 24/9/2018 đến 30/9/2018
TKB cac lop chinh quy tu 17/09/2018 den 23/09/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 17/09/2018 đến 23/09/2018
TKB cac lop chinh quy tu 10/09/2018 den 16/09/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 10/09/2018 đến 16/09/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 03/09/2018 đến 09/09/2018
TKB cac lop chinh quy tu 03/09/2018 den 09/09/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 27/08/2018 đến 02/09/2018
TKB lop TC Phap luat K11 chinh quy tu 20/08/2018 den 26/08/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 20/8/2018 đến 26/8/2018
TKB lop TC Phap luat K11 chinh quy tu 13/08/2018 den 19/08/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 13/08/2018 đến 19/08/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 06/08/2018 đến 12/08/2018
TKB lop TC Phap luat K11 chinh quy tu 06/08/2018 den 12/08/2018
TKB lop TC Phap luat K11 chinh quy tu 30/07/2018 den 05/08/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 30/7/2018 đến 054/8/2018
TKB lop TC Phap luat K11 chinh quy tu 23/07/2018 den 29/07/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 23/07/2018 đến 29/07/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 16/07/2018 đến 22/07/2018
TKB cac lop chinh quy tu 09/07/2018 den 15/07/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 09/07/2018 đến 15/07/2018
TKB cac lop chinh quy tu 02/07/2018 den 08/07/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 02/07/2018 đến 08/07/2018
TKB cac lop chinh quy tu 25/06/2018 den 01/07/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 25/06/2018 đến 01/07/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 18/06/2018 đến 24/06/2018
TKB cac lop chinh quy tu 18/06/2018 den 24/06/2018
TKB cac lop chinh quy tu 11/06/2018 den 17/06/2018
TKB hoc ki he cac lop CĐ K9 & TC K10 quy tu 11/06/2018 den 17/06/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 11/06/2018 đến 17/06/2018
TKB cac lop chinh quy tu 04/06/2018 den 10/06/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 04/09/2018 đến 10/06/2018
TKB cac lop chinh quy tu 28/05/2018 den 03/06/2018
TKB hoc ki he cac lop CĐ K9 & TC K10 quy tu 28/05/2018 den 03/06/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 28/05/2018 đến 03/06/2018
TKB hoc ki he cac lop CĐ K9 & TC K10 quy tu 21/05/2018 den 27/05/2018
TKB cac lop chinh quy tu 21/05/2018 den 27/05/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 21/05/2018 đến 27/05/2018
TKB cac lop chinh quy tu 14/05/2018 den 20/05/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 14/05/2018 đến 20/05/2018
TKB cac lop chinh quy tu 07/05/2018 den 13/05/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 07/05/2018 đến 13/05/2018
TKB cac lop chinh quy tu 30/04/2018 den 06/05/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 30/04/2018 đến 06/05/2018
TKB cac lop chinh quy tu 23/04/2018 den 29/04/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 23/04/2018 đến 29/04/2018
TKB cac lop chinh quy tu 16/04/2018 den 22/04/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 16/04/2018 đến 22/04/2018
TKB cac lop chinh quy tu 09/04/2018 den 15/04/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 09/04/2018 đến 15/04/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 02/04/2018 đến 08/04/2018
TKB cac lop chinh quy tu 02/04/2018 den 08/04/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 26/03/2018 đến 01/04/2018
TKB cac lop chinh quy tu 26/03/2018 den 01/04/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 19/03/2018 đến 25/03/2018
TKB cac lop chinh quy tu 19/03/2018 den 25/03/2018
TKB cac lop chinh quy tu 12/03/2018 den 18/03/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 12/03/2018 đến 18/03/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 05/03/2018 đến 11/03/2018
TKB cac lop chinh quy tu 05/03/2018 den 11/03/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 26/02/2018 đến 04/03/2018
TKB cac lop chinh quy tu 26/02/2018 den 04/03/2018
TKB cac lop chinh quy tu 05/02/2018 den 11/02/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 05/02/2018 đến 11/02/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 29/01/2018 đến 04/02/2018
TKB cac lop chinh quy tu 29/01/2018 den 04/02/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 22/01/2018 đến 28/01/2018
TKB cac lop chinh quy tu 22/01/2018 den 28/01/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 15/01/2018 đến 21/01/2018
TKB cac lop chinh quy tu 15/01/2018 den 21/01/2018
TKB cac lop chinh quy tu 08/01/2018 den 14/01/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 08/01/2018 đến 14/01/2018
TKB cac lop chinh quy tu 01/01/2018 den 07/01/2018
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 01/01/2018 đến 07/01/2018
TKB cac lop chinh quy tu 25/12/2017 den 31/12/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 25/12/2017 đến 31/12/2017
TKB cac lop chinh quy tu 18/12/2017 den 24/12/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 18/12/2017 đến 24/12/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 11/12/2017 đến 17/12/2017
TKB cac lop chinh quy tu 11/12/2017 den 17/12/2017
TKB cac lop chinh quy tu 04/12/2017 den 10/12/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 04/12/2017 đến 10/12/2017
TKB cac lop chinh quy tu 27/11/2017 den 03/12/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 27/11/2017 đến 03/12/2017
TKB cac lop chinh quy tu 20/11/2017 den 26/11/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 20/11/2017 đến 26/11/2017
TKB cac lop chinh quy tu 13/11/2017 den 19/11/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9, 10 thứ 7, chủ nhật, lớp TC Pháp luật (Trần Đề) và lớp đêm từ ngày 13/11/2017 đến 19/11/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 06/11/2017 đến 12/11/2017
TKB cac lop chinh quy tu 06/11/2017 den 12/11/2017
TKB cac lop chinh quy tu 30/10/2017 den 05/11/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 30/10/2017 đến 05/11/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 23/10/2017 đến 29/10/2017
TKB cac lop chinh quy tu 23/10/2017 den 29/10/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 16/10/2017 đến 22/10/2017
TKB cac lop chinh quy tu 16/10/2017 den 22/10/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 09/10/2017 đến 15/10/2017
TKB cac lop chinh quy tu 09/10/2017 den 15/10/2017
TKB cac lop chinh quy tu 02/10/2017 den 08/10/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 02/10/2017 đến 08/10/2017
TKB cac lop chinh quy tu 25/09/2017 den 01/10/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 25/09/2017 đến 01/10/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 18/09/2017 đến 24/09/2017
TKB cac lop chinh quy tu 18/09/2017 den 24/09/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 11/09/2017 đến 17/09/2017
TKB cac lop chinh quy tu 11/09/2017 den 17/09/2017
TKB cac lop chinh quy tu 04/09/2017 den 10/09/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 04/09/2017 đến 10/09/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 28/08/2017 đến 03/09/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 21/08/2017 đến 27/08/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 14/08/2017 đến 20/08/2017
TKB hoc ki he cac lop chinh quy tu 14/08/2017 den 20/08/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 07/08/2017 đến 13/08/2017
TKB hoc ki he cac lop chinh quy tu 07/08/2017 den 13/08/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 31/07/2017 đến 06/08/2017
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...