Điểm tin:
 
Downloads » Lịch học - liên kết
TKB tu ngay 25-9-2017 den 01-10-2017 - Cac Lop Lien Ket
TKB ngay 30.9-01.10.2017 Cac lop Lien ket voi Truong DHTV, DHBD
TKB ngay 23-24.9.2017 Cac lop Lien ket voi Truong DHTV, DHBD
TKB tu ngay 18-9-2017 den 24-9-2017 - Cac Lop Lien Ket
TKB ngay 16-17.9.2017 Cac lop Lien ket voi Truong DHTV, DHBD
TKB tu ngay 11-9-2017 den 17-9-2017 - Cac Lop Lien Ket
TKB ngay 10-9-2017 - CAC LOP HE TU XA
TKB tu ngay 04-9-2017 den 10-9-2017 - Cac Lop Lien Ket
TKB ngay 09-10.9.2017 Cac lop Lien ket voi Truong DHTV, DHBD
TKB tu ngay 28-8-2017 den 03-9-2017 - Cac Lop Lien Ket
TKB ngay 31.8-3.9.2017 (Nghỉ Lễ 2/9) Cac lop Lien ket voi Truong DHTV, DHBD
TKB ngay 24-27.8.2017 Cac lop Lien ket voi Truong DHTV, DHBD
Lich hoc cua tat ca cac lop LK TRUONG DH TRA VINH (cap nhat 23.8.2017)
TKB ngay 27-8-2017 - CAC LOP HE TU XA
TKB ngay 17-20.8.2017 Cac lop Lien ket voi Truong DHTV, DHBD
TKB tu ngay 14-8-2017 den 20-8-2017 - Cac Lop Lien Ket
TKB ngay 19-8-2017 - CAC LOP HE TU XA
THONG BAO DANG KY HOC LAI VA LICH HOC HK1 (2017-2018) - CAC LOP LIEN KET DAI HOC CAN THO
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...