Điểm tin:
 
Thông báo » Thông báo tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh ĐH hệ VLVH và bằng ĐH thứ 2 hệ VLVH năm 2015 - đợt 1 - LK với Trường ĐH Cần Thơ
Thông báo tuyển sinh Đại học liên kết Trường ĐH Cần Thơ hệ VLVH - năm 2015
Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học và hệ Từ xa - năm 2015
Thông báo tuyển sinh Đại học liên kết Trường Đại học Thủy Lợi, hệ Vừa làm vừa học - năm 2015
Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học - năm 2015
Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học - năm 2015
Thông báo tuyển sinh Đại học liên kết Trường Đại học Cần Thơ hệ VLVH - năm 2015
TB điều chỉnh ngày thi tuyển sinh hệ VLVH đợt 2 năm 2015 của Trường ĐH Cần Thơ
Thông báo tuyển sinh ĐH liên kết với học viên Báo chí và Tuyên truyền, hệ VLVH - năm 2015
TB tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành KTCT liên kết Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Thông báo tuyển sinh năm 2016 ngành Quan hệ công chúng (Mã ngành: D360708)
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa (khóa tháng 8/2016))
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa (khóa tháng 8/2016)
Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học năm 2016
Tuyển sinh Thạc sĩ Kế toán, Luật dân sự,.. (đợt thi ngày 25, 26/3/2017)
Trường ĐH Cần Thơ thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH – năm 2017 (đợt 1)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...