Điểm tin:
 
Các đơn vị trực thuộc » P.Tổ chức Hành chính-Tổng hợp
Giới thiệu về phòng
Thông tin hoạt động của phòng
Các mẫu báo cáo thành tích
Quy chế tồ chức và hoạt động của Phòng TC - HC - TH
Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng các danh hiệu
Mẫu đăng ký thi đua năm học
Tổ chức nhân sự
Mẫu phiếu đề nghị cung cấp văn phòng phẩm
QĐ V/v ban hành Quy chế đánh giá, phân loại VC hàng năm của Trường CĐCĐ tỉnh Sóc Trăng
QĐ V/v ban hành Quy chế đánh giá, phân loại VC hàng năm của Trường CĐCĐ tỉnh Sóc Trăng
DANH SÁCH VIÊN CHỨC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...