Điểm tin:
 
Các đơn vị trực thuộc » P.Tổ chức Hành chính-Tổng hợp
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
Tổ chức nhân sự
Quy chế đánh giá, phân loại viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh LĐ, QL
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...