Điểm tin:
 
Các đơn vị trực thuộc » P.Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế
Bảng tổng hợp đề tài NCKH Trường CĐCĐ Sóc Trăng
Bảng tổng hợp luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ
Các đề tài tiến sĩ và thạc sĩ do cán bộ, giảng viên, đã và đang công tác tại Trường, thực hiện trong thời gian qua.
Tổ chức nhân sự
Quy định về quản lý và quy trình thực hiện nhiệm vụ KHCN tại Trường CĐCĐ ST
Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến cấp cơ sở tại Trường CĐCĐ ST
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...