Điểm tin:
 
Các đơn vị trực thuộc » P.Công tác chính trị &QLHSSV
Các mẫu đơn của phòng
Các mẫu giấy xác nhận, phiếu đánh giá rèn luyện, mẫu sổ tay HSSV, mẫu sổ GVCN và các thông tin cần thiết khác cho HSSV và CBGV của Trường.
Chức năng, nhiệm vụ của phòng
Phòng CTCT&QLHSSV tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện, quản lý công tác chính trị - tư tưởng, giáo dục ý thức chính trị, đạo đức, lối sống và truyền thống dân tộc trong cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên (HSSV) thông qua các hoạt động trong, ngoài Trường và ...
Quy chế làm việc phòng CTCT&QLHSSV
Quy chế làm việc của Phòng CTCT&QLHSSV quy định về chức năng quyền hạn của Phòng, các quy định về nhân sự, công việc phụ trách cũng như các mối quan hệ công việc với HSSV, đồng nghiệp và các cơ quan tổ chức bên ngoài.
Quy định công tác GVCN
Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên được phân công làm công tác giáo viên chủ nhiệm (GVCN) cho học sinh, sinh viên và học viên đang theo học tất cả các hệ đào tạo tại Trường bao gồm: nhiệm vụ và quyền hạn; thời gian và nội ...
Tổ chức nhân sự
Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện
Lịch làm việc từ 30/4 đến 06/5/2018
Lịch làm việc từ 07/5 đến 13/5/2018
Lịch làm việc từ 09/9 đến 15/7/2018
Lịch làm việc từ 16/7 đến 22/7/2018
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...