Điểm tin:
 
Các đơn vị trực thuộc » P.Thanh tra
Giới thiệu về phòng
Tổ chức nhân sự
Lịch làm việc từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018
Lịch làm việc từ ngày 12/02/2018 đến ngày 23/02/2018
Lịch làm việc từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/03/2018
Lịch làm việc từ ngày 02/03/2018 đến ngày 09/03/2018
Lịch làm việc từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2011
Lịch làm việc từ ngày 19/03/2018 đến ngày 23/03/2018
Lịch làm việc từ ngày 26/03/2018 đến ngày 30/03/2018
Lịch làm việc từ ngày 02/04/2018 đến ngày 06/04/2018
Lịch làm việc từ ngày 09/04/2018 đến ngày 13/04/2018
Lịch làm việc từ ngày 16/04/2018 đến ngày 20/04/2018
Lịch làm việc từ ngày 23/04/2018 đến ngày 27/04/2018
Lịch làm việc từ ngày 30/4/2018 đến ngày 04/5/2018
Lịch làm việc từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...