Điểm tin:
 
Các đơn vị trực thuộc » P.Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
Văn bản - Tài liệu
Thông tin hoat động
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 30/7 đến 03/8/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 06/8 đến 10/8/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 13/8 đến 17/8/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 20/8 đến 24/8/2018
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng (Áp dụng từ năm học 2018-2019)
Chương I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ Điều 1. Vị trí, chức năng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là một đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, được thành lập theo Quyết định số 63/QĐ-CĐCĐ ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Hiệu ...
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 27/8 đến 31/8/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 03/9/2018 - 07/9/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 10/9/2018 - 14/9/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 17/9/2018 - 21/9/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 24/9/2018 - 28/9/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 01/10/2018 - 05/10/2018
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...