Điểm tin:
 
Các đơn vị trực thuộc » K.Cơ bản
Thông tin hoạt động của khoa
Quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa Cơ Bản
Tổ chức nhân sự
Lịch làm việc Tuần 1 tháng 02 (05 - 09/02/2018)
Lịch làm việc Tuần 3 tháng 02 (19 - 25/02/2018)
Lịch làm việc Tuần 4 tháng 02 (26/02 - 04/3/2018)
Giới thiệu Khoa Cơ bản
Lịch làm việc Tuần 1 tháng 3 (05 - 11/3/2018)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...