Điểm tin:
 
Các đơn vị trực thuộc » K.Nông nghiệp-Thủy sản & PTNN
Giới thiệu về khoa
Các luận văn, đề tài, biểu mẫu của khoa
Quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa Nông nghiệp - Thủy sản và Phát triển nông thôn
Tổ chức nhân sự
Lịch công tác 5/2/2018-11/2/2018
Lịch công tác 19/2/2018-25/2/2018
Lịch công tác 26/2/2018-4/3/2018
Lịch công tác 12/3/2018-18/3/2018
Lịch công tác 05/3/2018-11/3/2018
Lịch công tác 19/3/2018-25/3/2011
Lịch công tác 26/3/2018-01/4/2018
Lịch công tác 02/4/2018-08/4/2018
Lịch công tác 09/4/2018 - 15/4/2018
Lịch công tác 16/4/2018-22/4/2018
Lịch công tác 23/4/2018-29/4/2018
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...