Điểm tin:
 
Các đơn vị trực thuộc » K.Kinh tế
Giới thiệu về khoa
Tổ chức nhân sự
Lịch làm việc tuần 05-09/2/2018
Lịch tuần 26/2-02/3
Lịch tuần 05-09/03/2018
Lịch tuần 12-16/03/2018
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 19/3 ĐẾN 23/3/2018
Lich làm việc tuần 26-30/3
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 02/4 - 06/4/2018
Lich làm việc tuần 09-13/4/2018
Lich tuần 23/4-27/4/2018
Lich tuân 14/5-`18/5/2018
Lich tuần 21/5-25/5/2018
Lịch làm việc tuần 04-08/6/2018
Lịch làm việc tuần 11-15/6/2018
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...