Điểm tin:
 
Ban giám hiệu

HIỆU TRƯỞNG

 

ThS. Đoàn Thiện Tài

Sinh năm: 1960
Trình độ chuyên môn: ThS. Hồ Chí Minh học
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
ĐTCQ: 0792461461
Di động: 0982720959
Email: dttai@stcc.edu.vn

Nhiệm kỳ I: 2007 - 2012

Nhiệm kỳ II: 2013 - 2018

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

TS. Nguyễn Văn Triều

Sinh năm: 1975
Trình độ chuyên môn: TS. Ngữ Văn
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
ĐTCQ: 0793615176
Di động: 0989004981
Email: nvtrieu@stcc.edu.vn

Nhiệm kỳ I: 2012 - 2017

 

ThS. Nguyễn Văn Tâm

Sinh năm: 1973
Trình độ chuyên môn: ThS. PPGD Tiếng Anh
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
ĐTCQ:
Di động: 0972220766
Email: nvtam@stcc.edu.vn

Nhiệm kỳ I: 2014 - 2019

 

CN. Lê Văn Lửa

Sinh năm: 1960
Trình độ chuyên môn: CN. Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
ĐTCQ:
Di động: 0903971657
Email: lvlua@stcc.edu.vn

Nhiệm kỳ I: 2014 - 2019


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...