Điểm tin:
 
Nghiên cứu khoa học

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM ĐT

NĂM

GHI CHÚ

1

Công tác quy hoạch đào tạo và sử dụng lực lượng khoa học kỹ thuật của tỉnh Sóc Trăng từ năm 2005-2010 và định hướng đến năm 2020.

-TS. Nguyễn Việt Hùng

- Ths. Dương Kim Dung

- Ths. Huỳnh Hữu Nghị

- Ths. Nguyễn Văn Triều

- Ths. Lê Bình Nguyên

- CN. Võ Thanh Hùng

- CN. Lê Văn Sơn

- CN. Lê Văn Lửa

2008

ĐT cấp tỉnh

2

Phương pháp soạn thảo- phân tích- đánh giá câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

Lý Kim Thó

2008

ĐT cấp trường

3

Quản lý tổ chức thi trắc nghiệm môn tin học trên máy và quản lý điểm thi của sinh viên.

Vũ Thị Thúy Vi

2008

ĐT cấp trường

4

Một số giải pháp về công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của trường CĐCĐ Sóc Trăng từ năm 2008-2015

-Ths. Đoàn Thiện Tài

-Ths. Dương Kim Dung

2009

ĐT cấp trường

5

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy-học đối với việc tổ chức ghép lớp ở Trường CĐCĐ Sóc Trăng

Lê Kim Huê

2009

SKKN

6

Nghiên cứu đánh giá ý thức, hành vi chấp hành pháp luật của HSSV Trường CĐCĐ Sóc Trăng trong năm học 2007-2008 và những giải pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Nguyễn Khánh Hùng

2009

ĐT cấp trường

7

Khảo sát tình hình tiêm Vaccine cúm H5N1 trên vịt tại huyện Mỹ Tú-Sóc Trăng

-Võ Thị Ngân

- Nguyễn Như Tấn Phước

2009

ĐT cấp trường

8

Nghiên cứu sinh trưởng và phát triển của trùn quế (Perionyx excavatas) trên điều kiện thức ăn phân heo.

- Phạm Thị Cẩm Hằng

-Nguyễn Thị Quế Trân

2009

ĐT cấp trường

9

Khảo sát tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận của lươn đồng (Monopterus allus) khi nuôi bằng 04 loại thức ăn: Ốc bươu vàng, cá tạp, trùn quế và hỗn hợp 03 loại thức ăn trên

-Trịnh Thanh Nhân

-Tiền Ngọc Hân

2010

ĐT cấp trường

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...