Điểm tin:
 
Gia hạn thời gian tiếp nhận các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng làn thứ I
Gia hạn thời gian tiếp nhận các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng làn thứ I

Căn cứ cuộc họp Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng ngày 30/7/2015 về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có thời gian xây dựng, hoàn thiện giãi pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX năm 2014 - 2015 (Hội thi); đồng thời được sự thống thất của đồng chí Lâm Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi thông báo đến các sở, ban, ngành; các địa phương; các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như sau:

1. Gia hạn thời gian tiếp nhận các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng làn thứ IX năm 2014 - 2015 đên ngày 15/10/2015 (trước đây là ngày 15/7/2015).

Thông tin chi tiết trong tập tin đính kèm.


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...