Điểm tin:
 
Danh sách giảng viên cơ hữu Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
Danh sách giảng viên cơ hữu Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Stt

Họ và Tên

Năm

Sinh

Chức danh

Trình độ

Chuyên môn

được đào tạo

Giảng dạy khối kiến thức đại cương

Giảng dạy khối kiến thức chuyên nghiệp

Ngành đào tạo

tham gia chủ trì

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Bùi Chí Dũng

1979

Giảng viên

Thạc sĩ

Toán giải tích

x

x

CĐ CTXH

2

Lâm Ngọc Trang

1972

Giảng viên

Thạc sĩ

LL&PPGDBMTA

x

x

CĐ Tiếng Anh

3

Nguyễn Thị Mai Ly

1967

Giảng viên

Thạc sĩ

Tiếng Anh

x

x

CĐ Tiếng Anh

4

Huỳnh Thị Ngọc Thảo

1987

Giảng viên

Thạc sĩ

Tiếng Anh

x

x

 

5

Lâm Nguyệt Thanh

1988

Giảng viên

Đại học

Tiếng Anh

x

 

 

6

Nguyễn Thị Thanh Mai

1984

Giảng viên

Thạc sĩ

LL&PPGDBMTA

x

x

 

7

Lê Thanh Thúy

1982

Giáo viên

Thạc sĩ

Tiếng Anh

x

x

 

8

Nguyễn Hồng Thủy Tiên

1983

Giảng viên

Đại học

Tiếng Anh

x

x

 

9

Đoàn Quốc Hội

1983

Giáo viên

Thạc sĩ

Tiếng Anh

x

x

 

10

Lê Tường Vi

1982

Giảng viên

Thạc sĩ

Hành chính công

x

x

TC Thư ký VP

11

Trần Thanh Thắm

1984

Giảng viên

Thạc sĩ

Hóa học

x

 

 

12

Trần Thanh Nhàn

1990

Giảng viên

Đại học

Xã hội học

x

x

 

13

Lê Dũng Lâm

1976

Giảng viên

Đại học

GDTC

x

 

 

14

Phan Quang Vinh

1981

Giảng viên

Thạc sĩ

Vật lý kỹ thuật

x

 

 

15

Ngô Dương Anh Khoa

1977

Giảng viên

Đại học

GDTC

x

 

 

16

Nguyễn Văn Tín

1985

Giảng viên

Thạc sĩ

GDTC

x

 

 

17

Nguyễn Đình Nam

1983

Giảng viên

Đại học

GDTC

x

 

 

18

Lư Thanh Quí

1985

Giảng viên

Đại học

GDTC

x

 

 

19

Nguyễn Văn Triều

1975

Giảng viên

Tiến sĩ

Ngữ văn

x

x

CĐ CTXH

20

Lâm Thanh Sơn

1957

GCV

Thạc sĩ

Văn hóa

x

x

CĐ CTXH

21

Nguyễn Văn Tâm

1973

Giảng viên

Thạc sĩ

PPGDTA

x

x

CĐ Tiếng Anh

22

Nguyễn Tuyết Lan

1983

Giảng viên

Thạc sĩ

PPGDTA

x

x

CĐ Tiếng Anh

23

Trần Quang Ngôn

1968

Giảng viên

Thạc sĩ

QLGD

x

x

 

24

Phạm Ngọc Quan

1968

Giảng viên

Đại học

SP Anh văn

x

x

 

25

Thái Thị Kim Ngọc

1990

Giảng viên

Đại học

SP Anh văn

x

 

 

26

Ngô Xuân Nam

1982

Giảng viên

Thạc sĩ

Toán giải tích

x

 

 

27

Thái Phúc Hưng

1985

Giảng viên

Thạc sĩ

LTXSTK

x

 

 

28

Nguyễn Bảo Ngọc

1963

Giảng viên

Thạc sĩ

QLGD

x

 

 

29

Ông Việt Toản

1989

Giảng viên

Đại học

GDTC

x

 

 

30

Trần Huỳnh Hồng Biên

1986

Giảng viên

Thạc sĩ

SP Ngữ văn

x

 

 

31

Trần Quốc Thắng

1978

Giảng viên

Thạc sĩ

QLGD

x

 

 

32

Nguyễn Khánh Hùng

1979

Giảng viên

Thạc sĩ

MTTN

x

x

 

33

Nguyễn T. Khánh  Đoan

1984

Giảng viên

Thạc sĩ

Tiếng Anh

x

x

 

34

Quách Yến Loan

1990

Giảng viên

Đại học

SP Anh văn

x

 

 

35

Dương Hoàng Long

1984

Giảng viên

Đại học

SP Toán

x

 

 

36

Nguyễn Thị Thuở

1981

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ sinh học

x

x

TC TT và BVTV

37

Đinh Thị Chi

1982

Giảng viên

Thạc sĩ

Bảo vệ thực vật

 

x

TC TT và BVTV

38

Trịnh Thanh Nhân

1985

Giảng viên

Thạc sĩ

Nuôi trồng Thủy sản

 

x

TC NTTS

39

Đỗ Kim Trúc

1983

Giảng viên

Thạc sĩ

ThS. CN Sinh học

x

x

TC TT và BVTV

40

Phạm Thị Cẩm Hằng

1984

Giảng viên

Thạc sĩ

CN thực phẩm

x

x

TC CB&BQTS

41

Phan Mộng Thu

1983

Giảng viên

Thạc sĩ

Thú y

 

x

TC Thú y, CNTY

42

Nguyễn Minh Thư

1991

Giảng viên

Kỹ sư

CN - TY

 

x

TC Thú y, CNTY

43

Phan Thị Tú Anh

1976

Giảng viên

Thạc sĩ

CN thực phẩm

 

x

TC 44CB&BQTS

44

Nguyễn Thị Như

1990

Giảng viên

Thạc sĩ

PTNT

x

x

TC NTTS

45

Tiền Ngọc Hân

1984

Giảng viên

Thạc sĩ

Thú y

 

x

TC Thú y, CNTY

46

Nguyễn Như Tấn Phước

1983

Giảng viên

Thạc sĩ

Thú y

 

x

TC Thú y, CNTY

47

Lâm Thanh Bình

1982

Giảng viên

Thạc sĩ

Chăn nuôi

 

x

TC Thú y, CNTY

48

Nguyễn Phương Linh

1982

Giảng viên

Thạc sĩ

PTNT

 

x

TC NTTS

49

Huỳnh Thị Hồng Đào

1985

Giảng viên

Thạc sĩ

PTNT

 

x

TC NTTS

50

Mã Tú Châu

1981

Giảng viên

Thạc sĩ

ThS. Văn hóa học

KS. CNTP

 

x

TC CB&BQTS

51

Phạm Đô Tuyền

1988

Giảng viên

Kỹ sư

NTTS

 

x

TC NTTS

52

Nguyễn Thị Quế Trân

1984

Giảng viên

Thạc sĩ

NTTS

 

x

TC NTTS

53

Trần Văn Nhân

1985

Giảng viên

Thạc sĩ

SH ứng dụng

x

x

TC TT và BVTV

54

Phan Thị Trang

1982

Giảng viên

Thạc sĩ

KH Môi trường

x

x

TC CB&BQTS

55

Võ Thanh Sang

1976

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

x

x

CĐ QTKD

56

Quách Hồng Duyên

1984

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

x

x

CĐ +TC Kế toán

57

Nguyễn Thị Thùy Phương

1983

Giảng viên

Thạc sĩ

Tài chính ngân hàng

 

x

x

CĐ + TC Kế toán

58

Lê Thị Chi

1982

Giảng viên

Thạc sĩ

Kinh tế nông nghiệp

x

x

CĐ QTKD

59

Dương Trường Giang

1983

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

x

x

CĐ QTKD

60

Võ Ngọc Hiếu

1984

Giảng viên

Đại học

Kế toán

x

x

CĐ + TC Kế toán

61

Trương Thị Cẩm Tú

1984

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

x

x

CĐ QTKD

62

Nguyễn Thị Thoa

1984

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

x

x

CĐ QTVP

63

Ngô Thị Minh Thúy

1985

Giảng viên

Thạc sĩ

Kinh tế nông nghiệp

x

x

CĐ QTVP

64

Tạ Minh Trí

1988

Giảng viên

Đại học

Tài chính ngân hàng

Kinh tế học

x

x

CĐ QTVP

65

Đỗ Thị Hoàng Phương

1986

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

x

x

CĐ + TC Kế toán

66

Lâm Kim Ngân

1989

Giảng viên

Đại học

Tài chính ngân hàng

x

x

CĐ + TC Kế toán

67

Lưu Thị Thảo Nguyên

1990

Giảng viên

Đại học

Kế toán Kiểm toán

x

x

CĐ + TC Kế toán

68

Trịnh Anh Khoa

1990

Giảng viên

Đại học

Tài chính ngân hàng

x

x

CĐ + TC Kế toán

69

Thái Thảo Trân

1989

Giảng viên

Đại học

Kế toán

x

x

 

70

Trần Minh Khiêm

1988

Giảng viên

Đại học

Kinh tế học

x

x

 

71

Cù Phước Linh

1971

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

 

x

 

72

Võ Thị Mai

1988

Giảng viên

Đại học

Quản trị kinh doanh

 

x

 

73

Trương Ngọc Phụng

1976

Giảng viên

Thạc sĩ

Khoa học máy tính

 

x

CĐ + TC Tin học

74

Vũ Thị Thúy Vi

1977

Giảng viên

Thạc sĩ

Hệ thống thông tin

 

x

CĐ + TC Tin học

75

Lý Quý Niệm

1978

Giáo viên

Thạc sĩ

Hệ thống thông tin

 

x

CĐ + TC Tin học

76

Lê Hoàng Oanh

1985

Giảng viên

Thạc sĩ

Hệ thống thông tin

x

x

CĐ + TC Tin học

77

Lý Kim Thó

1985

Giáo viên

Thạc sĩ

Đại số và Lý thuyết số

x

x

CĐ + TC Tin học

78

Mã Trường Thành

1989

Giảng viên

Thạc sĩ

Hệ thống thông tin

 

x

CĐ + TC Tin học

79

Trần Minh Thạnh

1981

Giảng viên

Đại học

Tin học

x

 

 

80

Ngô Minh Dĩ

1985

Giảng viên

Đại học

SP Lý tin

x

 

 

81

Trần Hoàng Uy

1982

Giảng viên

Thạc sĩ

Vật lý kỹ thuật

x

 

 

82

Nguyễn Trần Hoàng Vũ

1984

Giảng viên

Thạc sĩ

Kỹ thuật điện

x

 

 

83

Trần Văn Trí

1966

Giáo viên

Đại học

SP Toán

x

 

 

84

Lê Đình Cao

1971

Giáo viên

Đại học

Tin học

x

 

 

85

Trang Minh Trung

1974

Giáo viên

Đại học

Tin học

x

 

 

86

Nguyễn Ngọc Hưng

1972

Giảng viên

Thạc sĩ

Hệ thống thông tin

x

x

 

87

Trần Minh Thư

1987

Giảng viên

Thạc sĩ

Cải tạo đô thị

x

x

TC Xây dựng

88

Vũ Thị Ngọc Bích

1986

Giảng viên

Thạc sĩ

Kiến trúc

x

x

TC Xây dựng

89

Đoàn Thiện Tài

1960

CVC

Thạc sĩ

Hồ Chí Minh học

x

 

 

90

Trang Bảo Thanh

1986

Giảng viên

Thạc sĩ

Hành chính công

x

x

TC HCVT

91

Hồng Thanh Bạch

1985

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật Kinh tế

x

x

TC Pháp luật

92

Trần Thị Biên Thùy

1985

Giảng viên

Thạc sĩ

Triết học

x

x

 

93

Ngô Hồng Chương

1984

Giảng viên

Đại học

Luật

x

x

TC Pháp luật

94

Nguyễn Thị Hồng Dệ

1982

Giảng viên

Thạc sĩ

LL&PPGD BM Chính trị

x

x

 

95

Trần Thị Cẩm Tú

1987

Giảng viên

Đại học

SP Lịch sử

x

x

 

96

Trần Quốc Khánh

1986

Giảng viên

Đại học

Luật

x

x

 


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...