Điểm tin:
 
“Tuần sinh hoạt Công dân - Học sinh, sinh viên” năm học 2016 - 2017
“Tuần sinh hoạt Công dân - Học sinh, sinh viên” năm học 2016 - 2017

      Từ ngày 05/9/2016 đến 06/9/2016, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng tổ chức "Tuần sinh hoạt Công dân - HSSV" đầu năm học 2016 - 2017 cho toàn thể HSSV Khoá 8, Khóa 9 tại Hội trường lớn, với các nội dung:

     + Tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế thời gian qua, trong đó chú ý một số vấn đề thời sự chính trị quan trọng như chủ quyền biển, đảo và chiến lược về biển, đảo của Việt Nam.

     + Quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     + Vận dụng các giá trị đạo đức trong tình hình mới.

     + Các quy chế đào tạo; các chế độ chính sách; quy chế rèn luyện cho HSSV...

     Đây là một trong những hoạt động giúp HSSV nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế, đồng thời tiếp nhận đầy đủ các thông tin và thực hiện tốt quy định của Nhà trường, cũng như chuẩn bị những hành trang vững chắc để cùng Trường hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện trước năm học mới sắp tới.

M.L

 


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...