Điểm tin:
 
Sinh hoạt chuyên đề
Sinh hoạt chuyên đề

     Chiều ngày 23/9/2016 tại Hội trường lớn, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã tổ chức sinh hoạt Chuyên đề lần 1, năm học 2016 - 2017 với Chủ đề "Công tác tự đánh giá chất lượng cấp Chương trình đào tạo " cho toàn thể cán bộ, viên chức trong toàn trường.   

     Nội dung của buổi Sinh hoạt chuyên đề xoay quanh các Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA và theo Thông tư số 04/2016/TT-BGD&ĐT ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT được báo cáo bởi TS. Nguyễn Văn Triều (Phó Hiệu trưởng) và ThS. Nguyễn Khánh Hùng (Trưởng phòng KT&ĐBCL).

     Với mục đích triển khai cho toàn thể cán bộ, giảng viên, các đơn vị hiểu rõ được vai trò, tầm quan trọng của việc đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo (CTĐT); từ đó, giúp các Khoa và các đơn vị chuyên môn rà soát lại các CTĐT của Trường, xác định mức độ đáp ứng của CTĐT đối với các tiêu chuẩn đã được quy định theo Thông tư số 04/2016/TT-BGD&ĐT ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học. Trên cơ sở đó, tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và đưa ra các giải pháp phù hợp cho việc đánh giá CTĐT tiến tới triển khai và hoàn thành báo cáo tự đánh giá cấp trường lần 2 trong năm 2017.

 

                                                                                                Phòng KT&ĐBCL

 


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...