Điểm tin:
 
Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN Trường CĐCĐ ST năm 2017
Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN Trường CĐCĐ ST năm 2017

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG

1.1. Tên trường: Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

1.2. Tên tiếng Anh: Soctrang Community College

1.3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

1.4. Địa chỉ trường: Số 400, Lê Hồng Phong, khóm 5, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

1.5. Số điện thoại: 0299 3827028

1.6. Fax: 0299 3821730

1.7. Email: cdcdst@edu.vn

1.8. Website: www.stcc.edu.vn

1.9. Năm thành lập trường:

- Năm thành lập đầu tiên: 1997 (Trung tâm GDTX tỉnh Sóc Trăng)

- Năm thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng: 2006 (theo Quyết định số 2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1.10. Loại hình trường đào tạo: Công lập

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trải qua hơn 11 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã hoàn thiện được cơ cấu bộ máy tổ chức với 09 phòng ban, 05 khoa đào tạo và 03 trung tâm để duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Nhà trường theo hướng nâng cao tính phục vụ. Bên cạnh đó, Trường cũng đã chú trọng đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, quản lý và phục vụ. Do đó, Nhà trường đã nhận được nhiều giấy khen, cờ thi đua, bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam.

Sứ mạng của Trường: Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa cấp, đa hệ, đa ngành, đa lĩnh vực; là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có đạo đức, tri thức và kỹ năng nghề nghiệp tốt trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, xã hội - nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tập trung nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống, phục vụ có hiệu quả đối với cộng đồng xã hội và xây dựng nền kinh tế tri thức.

Nhà trường thường xuyên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm phục vụ tốt nhu cầu dạy học.

a) Tổng diện tích đất của trường hiện tại là 95.403,1 m2 (trong đó: Khu A tổng diện tích là 13.087,2m2, Diện tích sàn xây dựng là 1.818,02m2; Khu C: tổng diện tích là 82.315,9m2; Diện tích sàn xây dựng là 9.931m2).

Cụ thể:

* Khu hành chính: tổng diện tích xây dựng là 1.918,02m2, số lượng phòng làm việc là 24, diện tích bình quân mỗi phòng làm việc: 40m2

* Khu học tập: để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập, Nhà trường đã không ngừng đầu tư xây dựng phòng học, phòng thực hành. Đến nay, trường đã có hệ thống phòng học, phòng thực hành tương đối khang trang, thiết bị tương đối hiện đại đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học.

- Phòng học lý thuyết: tổng diện tích xây dựng 3.684,6m2, số lượng phòng học lý thuyết 48, diện tích bình quân mỗi phòng học lý thuyết: 76,75m2.

- Phòng học thực hành: tổng diện tích xây dựng 473,3m2, số lượng phòng học thực hành 06, diện tích bình quân mỗi phòng học thực hành: 78,8m2.

- Khu phục vụ: Thư viện, hội trường, thể thao, phòng y tế: tổng diện tích xây dựng 1.755,6m2, số lượng: 10 (trong đó: 01 thư viện, 02 hội trường, 02 sân bóng chuyền, 03 sân bi sắt, 01 nhà thi đấu bóng bàn, 01 phòng y tế).

- Các hạng mục khác: 01 phòng thí nghiệm, tổng diện tích xây dựng là 50m2.

b) Trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của trường gồm: 02 máy photocopy, 38 máy chiếu projector, hệ thống âm thanh giảng dạy tại các phòng học.

a) Chức năng

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng có chức năng đào tạo trình độ cao đẳng chuyên môn và các trình độ khác thấp hơn, nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, gồm các ngành nghề chủ yếu như: Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chăn nuôi - Thú y, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Tiếng Anh, Công tác xã hội, Tin học ứng dụng, Pháp luật,...

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Tổ chức giáo dục và đào tạo theo mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành, nghề được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

- Xây dựng chương trình đào tạo, nội dung, kế hoạch đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành có liên quan ban hành. Tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, bài giảng các ngành đào tạo của Trường.

- Thực hiện quy định về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ theo Quy chế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và chịu sự kiểm định chất lượng của Nhà nước.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ - tin học, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển công nghệ, tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội của địa phương.

- Thực hiện dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh phù họp với ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, chăm lo đời sống cán bộ, giảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên, tạo điêu kiện cho họ góp phân hoàn thành tôt nhiệm vụ chính trị của Trường.

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính của Trường theo quy định của pháp luật.

- Liên kết với các trường đại học có uy tín trong nước hỗ trợ về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của Trường trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp với gia đình học sinh, sinh viên, học viên, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các cơ sở nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tổ chức xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, gắn đào tạo với sản xuất đời sống xã hội.

- Hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà nước. Được cử cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên tham quan, học tập ở nước ngoài; mời giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia, tình nguyện viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài đên giảng dạy, tập huấn, trao đổi khoa học theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chức năng liên kết với các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài nước đào tạo các lớp theo quy hoạch của tỉnh và đáp ứng theo nhu cầu người học.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Hiện nay, nhà trường đã được cấp Giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 06 ngành bậc cao đẳng và 05 ngành bậc trung cấp, cụ thể như sau:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Trình độ đào tạo

1

Tiếng Anh

6220206

Cao đẳng

2

Tin học ứng dụng

6480206

Cao đẳng

3

Công tác xã hội

6760101

Cao đẳng

4

Kế toán

6340301

Cao đẳng

5

Quản trị kinh doanh

6340114

Cao đẳng

6

Quản trị văn phòng

6340403

Cao đẳng

7

Kế toán doanh nghiệp

5340302

Trung cấp

8

Công tác xã hội

5760101

Trung cấp

9

Pháp luật

5380101

Trung cấp

10

Trồng trọt và bảo vệ thực vật

5620110

Trung cấp

11

 Chăn nuôi - Thú y

5630119

Trung cấp

Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của trường không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Từ một đơn vị lúc mới thành lập với đội ngũ cán bộ, giáo viên trên dưới 40 người nhưng đến nay tổng số cán bộ, giảng viên của trường là 116 người (64 nữ). Về trình độ chuyên môn, cán bộ giảng viên của nhà trường có trình độ chuyên môn khá cao, cụ thể: tiến sĩ 01, thạc sĩ 72 (08 nghiên cứu sinh), đại học 27, cao đẳng 01, trung cấp 01, khác 14. Về trình độ lý luận chính trị, cán bộ giảng viên của nhà trường không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trong đó: cử nhân 02, cao cấp 11, trung cấp 16.

Giảng viên của trường tập trung chủ yếu ở các chuyên ngành sau: Anh văn, Tin học,  Kinh tế, Nông nghiệp, Thủy sản, và một số môn khoa học cơ bản,... Đội ngũ cán bộ của Trường đa số là cán bộ, giảng viên trẻ, năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần học tập, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động giảng dạy và công việc chuyên môn.

Công tác tổ chức, xây dựng bộ máy của Nhà trường ngày càng hoàn thiện. Hàng năm, Nhà trường đều thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, giảng viên; chủ động quy hoạch cán bộ, giảng viên có trình độ, năng lực tham gia học sau đại học để đáp ứng yêu cầu của công việc.

Qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, Nhà trường đã không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng đào tạo; từng bước đầu tư và hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đội ngũ cán bộ giáo viên tăng cả về số lượng cũng như chất lượng. Đến nay, Nhà trường đã mở được nhiều ngành nghề đào tạo: hệ cao đẳng có 06 ngành, hệ trung cấp nghề có 05 ngành; quy mô tuyển sinh của trường tương đối ổn định qua các năm. Học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường có kỹ năng tốt, đáp ứng được yêu  cầu của xã hội.

Những thành tích nổi bật đáng ghi nhận:

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, BGH nhà trường và sự phối hợp với các Đoàn thể, Nhà trường đã tổ chức tốt nhiều hoạt động thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành nhiệm vụ đào tạo và phát triển nhà trường. Với những thành tích hoạt động trong thời gian qua, Nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen.

- Đảng ủy nhà trường đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đảng  bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh" được Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Sóc Trăng công nhận và tặng Giấy khen.

- Tổ chức Công đoàn hoạt động có hiệu quả cao, phát huy vai trò làm chủ tập thể của người lao động, tham gia tích cực vào việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức các hoạt động phong trào nhằm thúc đẩy công tác giảng dạy và học tập, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Công đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức và thực hiện Nghị quyết hội nghị Cán bộ - Viên chức hàng năm. Thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi có hiệu quả, đời sống của CBVC ngày càng được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều năm liền Công đoàn trường đạt danh hiệu: "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc"; nhiều đoàn viên được tặng Giấy khen Công đoàn viên chức tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Đoàn trường đã tập hợp được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động khơi dậy tính sáng tạo và lý tưởng cách mạng. Với đặc điểm phần lớn đoàn viên, thanh niên là HSSV nên các hoạt động của Đoàn đều hướng về chủ đề học tập, rèn luyện để ngày mai lập thân lập nghiệp. Thông qua các hoạt động nhằm giúp HSSV có định hướng đúng trong học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức để sau khi tốt nghiệp ra trường có thể tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm. Đoàn trường cũng đã tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa cho ĐVTN như văn hóa văn nghệ, TDTT; tham gia tốt các hoạt động tình nguyện hè, hiến máu nhân đạo hàng năm... Công tác tập hợp thanh niên, giáo dục truyền thống có những chuyển biến tích cực. Đoàn trường luôn đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên do Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Sóc Trăngvà Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phát động.

* Một số thành tích cụ thể:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định  

2008

Cờ thi đua Hạng Nhì của UBND tỉnh Sóc Trăng

Đơn vị thi đua xuất sắc trong hoạt động của khối thi đua

2008

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

2008

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

2009

Cờ thi đua Hạng Nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Đơn vị thi đua xuất sắc trong hoạt động của khối thi đua

2009

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

2009

Giấy khen của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam

Thành tích xuất sắc cho sự phát triển của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam

2010

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng An ninh, 2001-2010

2010

Bằng khen của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam

Thành tích đóng góp cho sự phát triển của mô hình Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam

2012

Giấy khen của

Công an tỉnh Sóc Trăng

Thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

2012

Giấy khen của

Công an tỉnh Sóc Trăng

Thành tích trong thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

2014

Bẳng khen của

Bộ Công an

Thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

2015

Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015

2015

Bẳng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng

Thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Khối 8

2015

Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng

Thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015

Công tác tổ chức, xây dựng bộ máy của Nhà trường ngày càng hoàn thiện. Hiện nay,  Nhà trường có tổng cộng 17 đơn vị trực thuộc, bao gồm:

* Các phòng chức năng: Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Tài vụ; Phòng Công tác chính trị và Quản lý HSSV; Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Thanh tra.

* Các khoa: Khoa Cơ bản; Khoa Kinh tế; Khoa Nông nghiệp - Thủy sản và Phát triển nông thôn; Khoa Kỹ thuật - Công nghệ; Khoa Lý luận chính trị.

* Các Trung tâm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Trung tâm Ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ; Trung tâm Đào tạo - Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

* Các ban: Ban Tư vấn xây dựng và phát triển chương trình; Ban Huấn luyện giảng viên.

.....

 Tải về nội dung đầy đủ.


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...