Điểm tin:
 
Hội đồng trường, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng nhiệm, kỳ 2018 - 2023
Hội đồng trường, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng nhiệm, kỳ 2018 - 2023

Hội đồng trường, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được thành lập theo Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Nhà trường, có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Khoản 2 Điều 10 cùa Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng.

Về cơ cấu tổ chức Hội đồng Trường có 15 thành viên, bao gồm: các thành viên Ban Giám hiệu; đại diện Sở LĐ-TB&XH; đại diện Đảng ủy; đại diện BCH Công đoàn; Bí thư Đoàn TNCS HCM; đại diện lãnh đạo một số phòng, khoa, trung tâm; đại diện giảng viên một số khoa.

 

TS. Nguyễn Văn Triều - Chủ tịch Hội đồng trường

 

ThS. Nguyễn Khánh Hùng - Thư ký Hội đồng trường

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG

NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Triều

Chủ tịch Hội đồng trường

Phó Hiệu trưởng

2

Lê Hoàng Điện

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH

3

Nguyễn Văn Tâm

Phó Hiệu trưởng

4

Lê Văn Lửa

Phó Hiệu trưởng

5

Nguyễn Thị Thuở

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

6

Nguyễn Khánh Hùng

Thư ký Hội đồng trường

Trưởng phòng Đào tạo

7

Bùi Chí Dũng

Phó Chủ tịch Công đoàn

8

Đoàn Hồng Ngọc

Bí thư Đoàn TNCS HCM

9

Võ Thanh Sang

Trưởng khoa Kinh tế

10

Quách Hồng Duyên

Phó Trưởng phòng Tài vụ

11

Trần Huỳnh Hồng Biên

Phó Trưởng phòng CTCT&QLHSSV

12

Nguyễn Trần Hoàng Vũ

Phó Trưởng phòng TC - HC - TH

13

Trần Hoàng Uy

Phó GĐ Trung tâm ĐT-QHDN&HTSV

14

Vũ Thị Thúy Vi

Giảng viên Khoa KT-CN

15

Trần Thị Biên Thùy

Giảng viên Khoa LLCT


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...