Điểm tin:
 
Dự Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2018
Dự Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2018

Sáng ngày 23/3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng tổ chức cho toàn thể đảng viên, viên chức, nhân viên Nhà trường dự Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại hội nghị, PGS.TS Ngô Văn Thạo - Thư ký Khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương đã trình bày chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” với các nội dung quan trọng như: Tư tưởng và phong cách người cán bộ, đảng viên; xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số giải pháp xây dựng phong cách lãnh đạo, phong cách người đảng viên trong giai đoạn cách mạng mới…

Theo PGS.TS Ngô Văn Thạo, tác phong khoa học là yếu tố tiền đề căn bản để xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu. Có 4 tiêu chí của phong cách, tác phong khoa học của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Cụ thể, phải có thói quen điều tra, nghiên cứu, khảo sát, thâm nhập vào đời sống thực tiễn; xác định mục tiêu, công tác, lộ trình, bước đi, biện pháp thích hợp; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu nhưng linh hoạt về phương pháp; trong lãnh đạo, hành động, điều hành, quản lý phải kiểm tra, giám sát, kiểm soát, tổng kết, rút kinh nghiệm, bài học thực tế.

Để đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải tăng cường giáo dục, rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành; giữ vững các nguyên tắc “tập trung dân chủ” ; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng, sự cần thiết phải học và làm theo tấm gương của Bác. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên rèn luyện, tu dưỡng và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

M.L


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...