Điểm tin:
 
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII

Ngày 25/7/2018, tại Hội trường lớn, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng với sự tham dự của các đồng chí trong BCH Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên, CBGV Nhà trường.

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên đã truyền đạt đến cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động những nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng như: giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21-5-2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Sau khi kết thức Hội nghị, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động sẽ viết bài thu hoạch gửi về chi bộ, đơn vị. Thông qua việc học tập này, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch…

 

 

                                                                                                    M.L


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...