Điểm tin:
 
“Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” đầu năm
“Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” đầu năm

Nhằm khởi động năm học mới 2018 - 2019, từ ngày 27/8/2018 đến 31/8/2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” đầu năm cho toàn thể HSSV các lớp Cao đẳng Khoá 10, Khóa 11 và Trung cấp Khóa 11 tại Hội trường lớn.

“Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm cập nhật cho HSSV một số thông tin về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội, phổ biến giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác HSSV, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Bên cạnh đó, HSSV được học một số chuyên đề như: Sóc Trăng, vùng đất lịch sử và văn hóa; Kỹ năng học tập hiệu quả; Phòng chống tội phạm trong học đường, tình hình an ninh mạng,…

Đây là hoạt động thường niên của Trường, được tổ chức vào đầu mỗi năm học nhằm đạt hiệu quả giáo dục cao thông qua phương pháp: HSSV tập trung nghe trình bày theo chuyên đề, có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt sinh hoạt.

 

                                                                                                             M.L


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...