Điểm tin:
 
Học tập quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Học tập quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng ngày 04/01/2019, tại Hội trường lớn, Đảng ủy Trường CĐCĐ Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV cho đoàn thể quần chúng; đảng viên và HSSV toàn Trường.

Tại Hội nghị, các đ/c trong BCH Đảng ủy đã quán triệt một số nội dung: Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân. Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; NQ số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”; Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Đây là hoạt động nhằm giúp đảng viên, cán bộ, viên chức và HSSV nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi các nội dung của Hội nghị  lần thứ 8  Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng.

 

M.L


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...