Điểm tin:
 
Thông báo tuyển sinh năm 2016 ngành Quan hệ công chúng (Mã ngành: D360708)
Thông báo tuyển sinh năm 2016 ngành Quan hệ công chúng (Mã ngành: D360708)

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng liên kết với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học ngành Quan hệ Công chúng.

1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

2. Môn thi tuyển:

- Anh, Văn, Toán

- Anh, Văn, Lịch sử

- Anh, Văn, Địa lý

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 160

3. Thời gian đào tạo: 4 năm.

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT).

5. Người học khi tốt nghiệp: được cấp bằng cử nhân Quan hệ công chúng.

6. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

- Làm việc tại các công ty truyền thông chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

- Làm truyền thông, PR, Marketing cho tất cả các tổ chức của Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ.

- Có năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn.

- Có khả năng tham gia vào hoạt động tư tưởng của Đảng và các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Đảng và Nhà nước.


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...