Điểm tin:
 
Danh sách trúng tuyển cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2017
Danh sách trúng tuyển cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2017

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017

Cập nhật đến hết ngày 21/8/2017

(Đợt 1: từ ngày 18/7/2017 đến 30/9/2017)

 

STT

Họ và Tên

Giới tính

Ngày sinh

Khu vực

Đối tượng

Ngành

1

Ngô Gia

Bảo

Nam

17/01/1999

1

01

Công tác xã hội

2

Thạch Thị Thùy

Dung

Nữ

06/01/1999

1

01

Công tác xã hội

3

Nguyễn Thị Thúy

Duy

Nữ

29/6/1999

1

 

Công tác xã hội

4

Nguyễn Huỳnh Ngọc

Huy

Nữ

28/12/1999

1

 

Công tác xã hội

5

Trương Hoàng

Khang

Nam

06/12/1999

1

 

Công tác xã hội

6

Nguyễn Thị Yến

Nhi

Nữ

28/11/1999

1

 

Công tác xã hội

7

Sơn Thị Mỹ

Tiên

Nữ

10/12/1999

1

01

Công tác xã hội

8

Lâm Thanh

Tùng

Nam

19/02/1996

1

01

Công tác xã hội

9

Trương Ngọc

Tường

Nam

09/3/1999

1

 

Công tác xã hội

10

Bùi Thị

Thúy

Nữ

03/01/1997

2-NT

 

Công tác xã hội

11

Đặng Hữu

Trí

Nam

02/01/1997

1

 

Công tác xã hội

12

Văn Thị Ngọc

Trinh

Nữ

21/10/1998

1

 

Công tác xã hội

13

Trần Thị Thúy

An

Nữ

15/7/1999

1

01

Kế toán

14

Lý Trường

An

Nam

19/12/1999

1

 

Kế toán

15

Nguyễn Ngọc Phương

Anh

Nữ

15/10/1997

1

 

Kế toán

16

Bùi Thị Lan

Anh

Nữ

09/11/1999

1

 

Kế toán

17

Huỳnh Thị Ngọc

Ánh

Nữ

12/10/1999

1

 

Kế toán

18

Thái Hoàng

Bảo

Nam

17/9/1999

1

 

Kế toán

19

Trần Thị Ngọc

Bích

Nữ

10/01/1999

1

 

Kế toán

20

Lý Thanh

Bình

Nam

05/3/1999

1

01

Kế toán

21

Nguyễn Tú

Châu

Nữ

01/5/1999

1

 

Kế toán

22

Lê Thị Mỹ

Dung

Nữ

10/02/1998

1

 

Kế toán

23

Võ Thị Tường

Duy

Nữ

15/10/1998

1

 

Kế toán

24

Võ Thị Thúy

Duy

Nữ

15/10/1998

1

 

Kế toán

25

Thạch Thị Anh

Đào

Nữ

16/01/1999

1

01

Kế toán

26

Dương Thành

Được

Nam

22/9/1999

1

 

Kế toán

27

Âu Hoàng

Em

Nam

26/11/1998

1

 

Kế toán

28

Trần Mỹ

Nữ

18/7/1999

1

 

Kế toán

29

Trương Thị Diễm

Hằng

Nữ

11/02/1999

1

 

Kế toán

30

Nhan Vương Ngọc

Vân

Nữ

20/01/1999

1

01

Kế toán

31

Lý Ngọc

Hân

Nữ

30/9/1999

1

 

Kế toán

32

Trần Thanh

Huy

Nữ

03/12/1999

1

01

Kế toán

33

Lâm Quang

Khang

Nam

09/5/1999

1

01

Kế toán

34

Trần Thị Bích

Liên

Nữ

27/11/1999

1

 

Kế toán

35

Bàng Thị Yến

Linh

Nữ

02/01/1999

1

 

Kế toán

36

Trương Tuyết

Minh

Nữ

09/4/1999

1

 

Kế toán

37

Lý Thị Hà

My

Nữ

12/5/1999

1

01

Kế toán

38

Nguyễn Thị Kim

Ngân

Nữ

30/9/1999

1

 

Kế toán

39

Lê Thị

Ngân

Nữ

04/10/1997

1

 

Kế toán

40

Nguyễn Hồng

Ngọc

Nữ

11/8/1999

1

 

Kế toán

41

Phan Nhứt

Nguyện

Nam

13/11/1994

1

 

Kế toán

42

Quách Bội

Nhi

Nữ

26/10/2017

1

01

Kế toán

43

Lâm Thị Yến

Nhi

Nữ

28/11/1998

1

 

Kế toán

44

Phạm Thị Tuyết

Nhi

Nữ

01/01/1999

1

 

Kế toán

45

Thạch Hoàng Tuyết

Nhung

Nam

10/11/1999

1

01

Kế toán

46

Trần Thị Huỳnh

Như

Nữ

11/7/1999

1

 

Kế toán

47

Nguyễn Huỳnh

Như

Nữ

07/5/1999

1

 

Kế toán

48

Huỳnh Ngọc

Phi

Nam

31/5/1998

1

 

Kế toán

49

Nguyễn Yến

Phụng

Nữ

11/6/1999

1

 

Kế toán

50

Lâm Phi

Phụng

Nữ

30/12/1999

1

01

Kế toán

51

Lê Bình

Phước

Nam

19/6/1999

1

 

Kế toán

52

Huỳnh Thị Kim

Phước

Nữ

26/02/1999

1

 

Kế toán

53

Phạm Phát

Tài

Nam

06/7/1999

1

 

Kế toán

54

Nguyễn Thị Cẩm

Tiên

Nữ

28/8/1999

1

 

Kế toán

55

Lý Hoàng

Nữ

27/12/1999

1

01

Kế toán

56

Nguyễn Thị Mỹ

Nữ

13/12/1998

1

 

Kế toán

57

Nguyễn Thị Thu

Tuyết

Nữ

19/3/2017

1

 

Kế toán

58

Thạch Ngọc

Thanh

Nữ

24/5/1999

1

01

Kế toán

59

Đặng Thu

Thảo

Nữ

25/8/1999

1

01

Kế toán

60

Lâm Thị

Thảo

Nữ

15/8/1997

1

01

Kế toán

61

Nguyễn Thị Hồng

Thắm

Nữ

16/7/1999

1

 

Kế toán

62

Tăng Hồng

Thủy

Nữ

15/7/1999

1

01

Kế toán

63

Huỳnh Kim

Thuyền

Nữ

22/11/1999

1

 

Kế toán

64

Châu Thị Hồng

Trâm

Nữ

05/12/1999

1

 

Kế toán

65

Huỳnh Thanh Thị Ngọc

Trân

Nữ

06/10/1999

1

 

Kế toán

66

Nguyễn Thị Diễm

Trinh

Nữ

03/7/1999

1

 

Kế toán

67

Quách Sơn Thuyên

Trinh

Nữ

21/6/1999

1

01

Kế toán

68

Nguyễn Thị Thanh

Trúc

Nữ

25/8/1998

1

 

Kế toán

69

Nguyễn Hoàng

Trung

Nam

12/4/1999

1

 

Kế toán

70

Hồ Minh

Trường

Nam

30/11/1999

1

 

Kế toán

71

Thái Tiểu

Uyên

Nữ

12/5/1998

1

01

Kế toán

72

Giang Triều

Viễn

Nam

08/12/1997

1

 

Kế toán

73

Trần Ngọc Lam

Vy

Nữ

27/7/1999

1

 

Kế toán

74

Lâm Nguyễn Hoàng

Yến

Nữ

06/11/1998

1

01

Kế toán

75

Đặng Thị Khả

Ái

Nữ

01/9/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

76

Trần Lộc

An

Nam

13/4/1998

1

 

Quản trị kinh doanh

77

Nguyễn Hồng

Anh

Nữ

18/7/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

78

Trần Thị Hồng

Đang

Nữ

19/11/1998

1

 

Quản trị kinh doanh

79

Nguyễn Phát

Đạt

Nam

07/4/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

80

Thái Thanh

Nữ

06/6/1999

1

01

Quản trị kinh doanh

81

Trần Kiều Ái

Hào

Nữ

20/5/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

82

Nguyễn Minh

Hiếu

Nam

21/10/1996

1

 

Quản trị kinh doanh

83

Nguyễn Thị Minh

Hiếu

Nữ

29/12/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

84

Lê Gia

Huy

Nam

26/12/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

85

Nguyễn Đăng

Khoa

Nam

09/11/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

86

Trần Huy

Linh

Nam

24/11/1998

1

 

Quản trị kinh doanh

87

Sơn Thị Trúc

Linh

Nữ

18/11/1999

1

01

Quản trị kinh doanh

88

Phạm Tuyết

Loan

Nữ

11/3/1998

1

01

Quản trị kinh doanh

89

Nguyễn Hữu

Lộc

Nam

31/5/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

90

Trần Thái

Minh

Nam

18/10/1998

1

01

Quản trị kinh doanh

91

Thạch Thị Kim

Nga

Nữ

05/7/1999

1

01

Quản trị kinh doanh

92

Hà Thị Bích

Ngân

Nữ

01/01/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

93

Phan Thị Tuyết

Ngân

Nữ

02/11/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

94

Nguyễn Thị Trúc

Nguyện

Nữ

18/01/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

95

Huỳnh Nguyễn Cẩm

Nhung

Nữ

17/9/1996

3

 

Quản trị kinh doanh

96

Võ Thị Mỹ

Phương

Nữ

15/01/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

97

Danh Quốc

Quí

Nam

12/6/1999

1

01

Quản trị kinh doanh

98

Lê Ngọc

Sơn

Nam

06/01/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

99

Nguyễn Quí

Tiến

Nam

22/02/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

100

Hà Minh

Tiến

Nam

29/11/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

101

Lạc Thanh

Toàn

Nam

19/4/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

102

Hứa Hồng

Thái

Nam

11/9/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

103

Hứa Ngọc Đan

Thanh

Nữ

09/02/1996

1

 

Quản trị kinh doanh

104

Trần Hữu

Thiện

Nam

28/10/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

105

Nguyễn Huỳnh Nữ Anh

Thư

Nữ

07/4/1998

1

 

Quản trị kinh doanh

106

Trịnh Thùy

Trang

Nữ

08/5/1999

1

 

Quản trị kinh doanh

107

Tạ Hồng Như

Ý

Nữ

04/10/1998

1

 

Quản trị kinh doanh

108

Lâm Tiến

Đạt

Nam

22/01/1999

1

01

Quản trị văn phòng

109

Nguyễn Hồng

Hão

Nữ

09/7/1998

1

 

Quản trị văn phòng

110

Bùi Thị Thu

Hiền

Nữ

12/10/1999

1

 

Quản trị văn phòng

111

Nguyễn Đoàn Mỹ

Linh

Nữ

29/5/1999

1

 

Quản trị văn phòng

112

Huỳnh Mỹ

Loan

Nữ

13/10/1999

1

01

Quản trị văn phòng

113

Võ Thị Kim

Loan

Nữ

28/9/1999

1

 

Quản trị văn phòng

114

Lê Trúc

My

Nữ

16/12/1999

1

 

Quản trị văn phòng

115

Nguyễn Hữu

Nhân

Nam

01/4/1998

1

 

Quản trị văn phòng

116

Nguyễn Ngọc

Như

Nữ

07/10/1999

1

 

Quản trị văn phòng

117

Nguyễn Thị Kim

Phụng

Nữ

06/3/1999

1

 

Quản trị văn phòng

118

Nguyễn Văn

Tài

Nam

15/7/1995

1

 

Quản trị văn phòng

119

Dương Đức

Tiến

Nam

13/6/1999

1

01

Quản trị văn phòng

120

Lâm Trịnh Ngọc

Tuyền

Nữ

24/4/1998

1

 

Quản trị văn phòng

121

Nguyễn Thị Phương

Thảo

Nữ

11/3/1998

1

 

Quản trị văn phòng

122

Từ Anh

Thư

Nữ

17/7/1999

1

 

Quản trị văn phòng

123

Trần Thanh

Trúc

Nữ

17/10/1999

1

 

Quản trị văn phòng

124

Võ Thị

Ý

Nữ

12/8/1999

1

 

Quản trị văn phòng

125

Nguyễn Kim

Duy

Nữ

02/9/1999

1

 

Tiếng Anh

126

Huỳnh Thị Cẩm

Hồng

Nữ

27/11/1999

1

 

Tiếng Anh

127

Trần Thị Kim

Hồng

Nữ

01/01/1998

1

 

Tiếng Anh

128

Huỳnh Quốc

Khang

Nam

31/12/1999

1

 

Tiếng Anh

129

Trần Văn

Phát

Nam

14/02/1999

1

01

Tiếng Anh

130

Đoàn Lam

Phương

Nữ

24/8/1999

1

 

Tiếng Anh

131

Lâm Hoàng

Quyên

Nữ

21/10/1999

1

 

Tiếng Anh

132

Lâm Vĩnh

Tường

Nam

14/12/1999

1

01

Tiếng Anh

133

Nguyễn Phú

Thành

Nam

19/01/1999

1

 

Tiếng Anh

134

Đàm

Thắng

Nam

14/8/1999

1

01

Tiếng Anh

135

Huỳnh Phúc

Thịnh

Nam

26/02/1997

1

 

Tiếng Anh

136

Lê Thị Mỹ

Trang

Nữ

25/4/1999

1

 

Tiếng Anh

137

Lê Việt

Anh

Nam

25/9/1999

1

 

Tin học ứng dụng

138

Nguyễn Huỳnh

Châu

Nữ

01/6/1999

1

 

Tin học ứng dụng

139

Hồ Thị Hồng

Đang

Nữ

02/01/1997

1

 

Tin học ứng dụng

140

Lê Huỳnh

Đức

Nam

08/12/1999

1

 

Tin học ứng dụng

141

Sơn Ngọc

Hải

Nam

15/9/1998

1

01

Tin học ứng dụng

142

Sơn Ngọc

Hằng

Nữ

29/7/1999

1

01

Tin học ứng dụng

143

Hồ Minh

Hậu

Nam

26/01/1999

1

 

Tin học ứng dụng

144

Châu Đức Thái

Hiền

Nam

16/4/1997

1

 

Tin học ứng dụng

145

Thạch Nhật

Huy

Nam

10/10/1997

1

01

Tin học ứng dụng

146

Trương Cao

Kỳ

Nam

11/3/1999

1

01

Tin học ứng dụng

147

Dương Văn

Khánh

Nam

18/11/1999

1

 

Tin học ứng dụng

148

Lâm Duy

Khương

Nam

31/8/1999

1

01

Tin học ứng dụng

149

Nguyễn Thành

Long

Nam

07/6/1993

1

 

Tin học ứng dụng

150

Phạm Quốc

Minh

Nam

30/10/1999

1

 

Tin học ứng dụng

151

Trương Quang

Minh

Nam

05/5/1999

1

 

Tin học ứng dụng

152

Trần Quốc

Nam

Nam

10/10/1999

1

 

Tin học ứng dụng

153

Võ Thị Thu

Ngân

Nữ

11/8/1993

1

 

Tin học ứng dụng

154

Phan Trần Đình

Nghi

Nam

30/5/1999

1

 

Tin học ứng dụng

155

Lâm Hiếu

Nghĩa

Nam

31/7/1999

1

01

Tin học ứng dụng

156

Đoàn Lê

Nguyễn

Nam

21/4/1999

1

 

Tin học ứng dụng

157

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

Nữ

20/7/1998

1

 

Tin học ứng dụng

158

Huỳnh Thanh

Sang

Nam

23/10/1999

1

 

Tin học ứng dụng

159

Phan Anh

Tuấn

Nam

13/10/1998

1

 

Tin học ứng dụng

160

Lê Vĩnh

Thái

Nam

07/10/1999

1

 

Tin học ứng dụng

161

Nguyễn Tấn

Thành

Nam

15/12/1998

1

 

Tin học ứng dụng

162

Phạm Trung

Thế

Nam

22/4/1999

1

 

Tin học ứng dụng

163

Thạch Thị

Thi

Nữ

07/7/1997

1

01

Tin học ứng dụng

164

Châu Tiến

Trung

Nam

01/9/1999

1

 

Tin học ứng dụng

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...