Điểm tin:
 
Tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học ngành Công nghệ sau thu hoạch
Tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học ngành Công nghệ sau thu hoạch

            UBND TỈNH SÓC TRĂNG                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               Số:      /TB-CĐCĐ-ĐT                            Sóc Trăng, ngày    tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học ngành Công nghệ sau thu hoạch

liên kết Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh năm 2017

 

1. Đối tượng tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm.

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo 2 hình thức.

 - Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

 - Xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ lớp 12) hoặc tương đương.

4. Tổ hợp môn xét tuyển:

         Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Sinh; Toán, Hóa, Sinh; Toán, Anh, Sinh.

5. Thời gian xét tuyển:

- Nhận hồ sơ và xét tuyển từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2017.

- Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 30/11/2017.

- Dự kiến thời gian khai giảng: tháng 12 năm 2017.

6. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

Mọi chi tiết khác xin liên hệ: Bộ phận Tuyển sinh - Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

 Địa chỉ: số 400 đường Lê Hồng Phong, phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993. 610422; Fax: 02993. 821730; Website: http://www.stcc.edu.vn/

 

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                     (đã ký)

   - Các cơ quan, ban ngành tỉnh, huyện, TP;

- BGH, các phòng, khoa, TT Liên kết;                                                     

- Lưu: TC-HC-TH, ĐT (2).                                                                                

 

                                                               


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...