Điểm tin:
 
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP HỆ VLVH ĐỢT 2 NĂM 2017
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP HỆ VLVH ĐỢT 2 NĂM 2017

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP HỆ VLVH NĂM 2017

Đợt 2 (01/10/2017 đến 31/12/2017)

TT

Họ và

 tên

Giới tính

Dân tộc

Nơi sinh

Năm sinh

Địa chỉ

Ngành

Khu vực

Đối tượng

1

Huỳnh Văn

Tỉnh

Nam

Kinh

Sóc Trăng

16/02/1990

Đắc Thắng, Hồ Đắc Kiện, Châu Thành, Sóc Trăng

Chăn nuôi-Thú y

1

 

2

Lê Khánh

Linh

Nam

Kinh

Sóc Trăng

04/8/1996

Số 1, Đại Hải, Kế Sách, Sóc Trăng

Chăn nuôi-Thú y

1

 

3

Huỳnh Văn

Thừa

Nam

Kinh

Sóc Trăng

10/10/1979

Thạnh An 4, Thạnh Thới Thuận, Trần Đề, Sóc Trăng

Chăn nuôi-Thú y

1

 

4

Nguyễn Minh

Kỳ

Nam

Kinh

Sóc Trăng

16/10/1985

Hòa Đại, Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Chăn nuôi-Thú y

 

 

5

Nguyễn Văn

Đầy

Nam

Kinh

Sóc Trăng

29/5/1988

Thạnh Phú, Thạnh Thới Thuận, Trần Đề, Sóc Trăng

Chăn nuôi-Thú y

1

 

6

Danh Trung

Thành

Nam

Khmer

Sóc Trăng

10/02/1992

Tài Công, Tài Văn, Trần Đề, Sóc Trăng

Chăn nuôi-Thú y

1

01

7

Lê Hoàng

Khôi

Nam

Kinh

Sóc Trăng

22/02/1989

10 Chắc Tưng, Tài Văn, Trần Đề, Sóc Trăng

Chăn nuôi-Thú y

1

 

8

Trần Quốc

Phong

Nam

Kinh

Kiên Giang

24/10/1993

30 Nguyễn Thái Học, Châu Thành, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Chăn nuôi-Thú y

1

 

9

Huỳnh Thanh

Tâm

Nam

Kinh

Sóc Trăng

18/9/1984

Thanh Nhàn, Thạnh Thới An, Trần Đề, Sóc Trăng

Chăn nuôi-Thú y

1

 

10

Dương Hồng

Bình

Nam

Khmer

Sóc Trăng

01/01/1985

Viên An, Trần Đề, Sóc Trăng

Chăn nuôi-Thú y

1

01

11

Lê Thanh

Nhí

Nam

Kinh

Sóc Trăng

15/12/1990

Hòa Trung, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Chăn nuôi-Thú y

1

 

12

Trương Thanh

Nghị

Nam

Kinh

Sóc Trăng

12/11/1984

Ấp 3, Thạnh Trị, Sóc Trăng

Chăn nuôi-Thú y

1

 

13

Nguyễn Thị Tuyết

Anh

Nữ

Kinh

Sóc Trăng

1989

Ấp 5A, Ba Trinh, Kế Sách, Sóc Trăng

Chăn nuôi-Thú y

1

 

14

Nguyễn Tuấn

Linh

Nam

Kinh

Sóc Trăng

03/02/1992

Ấp Cảng, TT Trần Đề, Trần Đề, Sóc Trăng

Chăn nuôi-Thú y

1

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...