Điểm tin:
 
TB tổ chức thi TN (lần 2) đối với các lớp CĐ khóa 6 (2012-2015) và TCCN khoá 7 (2013-2015)
TB tổ chức thi TN (lần 2) đối với các lớp CĐ khóa 6 (2012-2015) và TCCN khoá 7 (2013-2015)

1. Đối với các lớp cao đẳng

- Thời gian công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, phòng thi vào ngày 28/9/2015.

- Thời gian thi tốt nghiệp từ ngày 05/10/2015 đến 07/10/2015, cụ thể:

+ Thi môn Lý luận chính trị:          7 giờ 30 phút, ngày 05/10/2015,

+ Thi môn cơ sở:                              7 giờ 30 phút, ngày 06/10/2015,

+ Thi môn chuyên ngành:               7 giờ 30 phút, ngày 07/10/2015.

- Thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp 19/10/2015.

- Nhận đơn phúc khảo từ ngày 19/10/2015 đến 02/11/2015, công bố kết quả phúc khảo vào ngày 09/11/2015.

 2. Đối với các lớp trung cấp

- Thời gian công bố danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi, phòng thi vào ngày 28/9/2015.

- Thời gian thi tốt nghiệp từ ngày 05/10/2015 đến 07/10/2015, cụ thể:

+ Thi môn Chính trị:                        13 giờ 30 phút, ngày 05/10/2015,

+ Thi môn cơ sở:                              13 giờ 30 phút, ngày 06/10/2015,

+ Thi môn chuyên ngành:               13 giờ 30 phút, ngày 07/10/2015.

- Thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp 19/10/2015.

- Nhận đơn phúc khảo từ ngày 19/10/2015 đến 02/11/2015, công bố kết quả phúc khảo vào ngày 09/11/2015.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này./.


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...