Điểm tin:
 
Thông báo v/v tổ chức Lễ Tốt nghiệp & Trao bằng Kỹ sư Lớp Đại học Thủy Lợi Sóc Trăng 1
Thông báo v/v tổ chức Lễ Tốt nghiệp & Trao bằng Kỹ sư Lớp Đại học Thủy Lợi Sóc Trăng 1

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Kỹ sư

Lớp Đại học Thủy Lợi Sóc Trăng 1 ngành Cấp thoát nước

hệ VLVH khóa 2011-2016 liên kết Trường Đại học Thủy Lợi

     Căn cứ Kế hoạch số 805/ĐHTL-KTC về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng kỹ sư của Trường Đại học Thủy Lợi đối với các lớp Đại học Thủy Lợi Sóc Trăng 1 hệ vừa làm vừa học khóa 2011-2016;

     Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng thông báo đến tất cả sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp của lớp trên về thời gian, địa điểm và thủ tục đăng ký dự lễ như sau:

     -   Thời gian dự Lễ chính thức: lúc 9h00, ngày 23/9/2016 (Thứ sáu),

     -   Thời gian tập dượt đội hình dự Lễ: lúc 8h00, ngày 23/9/2016 (Thứ sáu),

     -   Địa điểm dự Lễ chính thức và tập dượt đội hình: Hội trường lớn (khu A),

     -   Thời gian đăng ký dự Lễ: từ ngày thông báo đến hết ngày 21/9/2016,

     -   Lệ phí đăng ký dự Lễ chính thức: 150.000 đồng/SV,

     -   Địa điểm đăng ký và nộp lệ phí: Phòng Tài vụ (tại khu A),

     -   Thời gian và địa điểm nhận Lễ phục: từ lúc 7h30 đến 8h00, ngày 23/9/2016 tại Hội trường lớn (khu A).

      Lưu ý: Sinh viên tham gia dự Lễ phải có mặt tại Hội trường lớn trước 7h30, ngày 23/9/2016. Sinh viên khi đi dự Lễ nhận bằng tốt nghiệp và nhận Lễ phục phải mang theo phiếu thu lệ phí đăng ký dự Lễ và Thẻ sinh viên (hoặc giấy Chứng minh nhân dân).

      Đề nghị sinh viên tốt nghiệp, giáo viên chủ nhiệm lớp trên và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện đúng theo tinh thần thông báo để buổi Lễ được thành công tốt đẹp. 


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...