Điểm tin:
 
Thông báo Lễ tốt nghiệp đại học hệ VLVH khóa 2012 và hệ VB2 khóa 2014 (LK ĐH Cần Thơ)
Thông báo Lễ tốt nghiệp đại học hệ VLVH khóa 2012 và hệ VB2 khóa 2014 (LK ĐH Cần Thơ)

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học

hệ VLVH khóa 2012 và hệ VB2 khóa 2014

liên kết Trường Đại học Cần Thơ

Căn cứ Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp giữa Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và Trường Đại học Cần Thơ đối với các lớp hệ vừa làm vừa học khóa 2012 và hệ văn bằng 2 khóa 2014;

Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng thông báo đến tất cả sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp của các hệ, lớp nêu trên như sau:

1. Đối tượng sinh viên đăng ký:

Sinh viên tốt nghiệp của các lớp Kinh tế tài nguyên môi trường 2012, lớp Kế toán 2012, lớp Tài chính ngân hàng 2012 và lớp Kế toán 2014, Luật 2014 - đợt 1 hệ văn bằng 2 gồm các Quyết định công nhận tốt nghiệp: Số 725/QĐ-ĐHCT ngày 13/3/2017, Số 1147/QĐ-ĐHCT ngày 14/4/2017 và 1234/QĐ-ĐHCT ngày 19/4/2017.

2. Thời gian, địa điểm và thủ tục đăng ký dự Lễ:

-    Thời gian dự Lễ chính thức: lúc 8g00, ngày 10/6/2017 (thứ bảy),

-    Thời gian tập dượt đội hình dự Lễ: lúc 14g30, ngày 09/6/2017 (thứ sáu),

-    Địa điểm dự Lễ chính thức và tập dượt đội hình: Hội trường lớn (khu A),

-    Thời gian đăng ký dự Lễ: từ ngày thông báo đến hết ngày 08/6/2017 (thứ năm),

-    Lệ phí xét tốt nghiệp và cấp bằng, bảng điểm: 60.000 đồng/SV (theo Quy định về lệ phí cấp, phát bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Cần Thơ),

-    Lệ phí đăng ký dự Lễ chính thức: theo thông báo của Phòng Tài vụ,

-    Địa điểm đăng ký dự Lễ và nộp lệ phí: Phòng Tài vụ (tại khu A),

-    Thời gian và địa điểm nhận Lễ phục: từ lúc 13g30, ngày 09/6/2017 đến 7g30, ngày 10/6/2017 tại Phòng Công tác chính trị & Quản lý HSSV (tại khu A).

Lưu ý:

- Sinh viên tham dự Lễ chính thức phải có mặt tại Hội trường lớn lúc 7g00, ngày 10/6/2017.

- Sinh viên khi đi dự Lễ nhận bằng tốt nghiệp và nhận Lễ phục phải mang theo phiếu thu lệ phí đăng ký dự Lễ và Thẻ sinh viên (hoặc giấy Chứng minh nhân dân).

Đề nghị sinh viên tốt nghiệp, giáo viên chủ nhiệm các lớp trên và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện đúng theo tinh thần thông báo để buổi Lễ được thành công tốt đẹp. 

                                                                                                                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:                                                                                                          

- Ban Giám hiệu (b/c);

- P.TC-HC-TH, Tài vụ, P.CTCT&QLHSSV (ph/hợp);                                                                          (đã ký)          

- GVCN các lớp trên (th/b lớp);

- Lưu: P. ĐT (1).                                                                                                   

                                                                                                                                         Nguyễn Phương Linh                                                                                              

 


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...