Điểm tin:
 
Lịch làm việc 4-6-2018 đến 8-6-2018
Lịch làm việc 4-6-2018 đến 8-6-2018

LỊCH LÀM VIỆC HÀNG TUẦN PHÒNG ĐÀO TẠO

Từ ngày 4/6/2018 đến ngày 8/6/2018

STT

Bộ phận thực hiện/ Người thực hiện

Hoạt động trong tuần

1

Nguyễn Khánh Hùng

- Làm việc tại đơn vị

- Làm việc với uỷ ban nhân dân Châu Thành

- Tổ chức thi học kỳ II các lớp CĐ K10

- Tổ chức thi môn thay thế các lớp CĐ K9

2

Nguyễn Phương Linh


- Làm việc tại đơn vị

 

3

Ngô Xuân Nam

- Làm việc tại đơn vị

- Dạy lớp văn hóa sáng thứ 6 (8-6-2018)

- Tổ chức thi học kỳ II các lớp CĐ K10

- Tổ chức thi môn thay thế các lớp CĐ K9

 

4

Tổ QLĐT/ Phạm Đô Tuyển

- Làm việc tại đơn vị

- Tổ chức thi học kỳ II các lớp CĐ K10

- Tổ chức thi môn thay thế các lớp CĐ K9

 

7

Nguyễn Thị Huyền Trân

- Làm việc tại đơn vị

8

Tổ Tuyển sinh/

Mã Tú Châu

- Làm việc tại đơn vị

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...