Điểm tin:
 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Đào tạo
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Đào tạo

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Điều 2. Tên phòng và địa chỉ giao dịch

Tên phòng: Phòng Đào tạo.

Điện thoại: 0793.821730, Fax: 0793.821730

 Điều 3. Quản lý của Nhà trường đối với phòng

Phòng Đào tạo là đơn vị trực thuộc Trường và hoạt động theo quy chế Nhà trường, có vị trí tương đương với các phòng, khoa, trung tâm khác trong Nhà trường.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...