Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

   Lãnh đạo phòng

1

 Nguyễn Khánh Hùng

1979

 

Giảng viên

 Trưởng phòng

 ThS. SD&BV TNMT

 CN SP Địa lý

Cao cấp

 

2

 Nguyễn Phương Linh

 

1982

 Giảng viên

 P. Trưởng phòng

 ThS. PTNT

 KS NNTS

Trung cấp

 

3

Ngô Xuân Nam

1982

 

Giảng viên

P. Trưởng phòng

ThS. Toán Giải tích

CN SP Toán học

Trung cấp

 

   (1) Tổ Tuyển sinh

3

 Mã Tú Châu

 

1981

 Giảng viên

 Tổ trưởng

 ThS. Văn hóa học

 KS Công nghệ Thực phẩm

Trung cấp

 

   (2) Tổ Quản lý đào tạo

4

 Phạm Đô Tuyền

1988

 

 Giảng viên

 Tổ phó

 CH KTNN*

 KS. Nuôi trồng Thủy sản

 

 

5

 Nguyễn Thị Huyền Trân

 

1977

 

 

 ĐH Luật

 

 

   (3) Tổ Quản lý đào tạo liên kết

6

 Huỳnh Thị Hồng Đào

 

1985

 Giảng viên

 Tổ phó

 ThS. PTNT

 KS NTTS

Trung cấp

 

7

 Dương Hoàng Long

1984

 

 Giảng viên

 Tổ phó

 CH KTNN*

 CN. SP Toán học

 CN Kế toán

 

 

* Đang học


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...