Điểm tin:
 
Quy trình công tác học vụ dành cho HSSV các lớp cao đẳng và trung cấp hệ Chính quy và VLVH
Quy trình công tác học vụ dành cho HSSV các lớp cao đẳng và trung cấp hệ Chính quy và VLVH

TT

Tên mẫu đơn

Diễn giải/thủ tục

Hồ sơ kèm
theo đơn

Nơi đóng
lệ phí

Nơi nộp và nhận lại đơn

Thời gian
nộp đơn

Thời gian
trả đơn

1

Đơn đăng ký học và thi lại học phần (Mẫu A.1)

Khi rớt lần 1 và lần 2, Sinh viên đăng ký trả nợ cùng với lớp khác đang học Học phần đó

 

Phòng tài vụ
(100.000/ĐVHT)

Tổ Quản lý đào tạo, Phòng Đào tạo

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu và đăng ký trước khi bắt đầu học

Nhận lại đơn tại Phòng Đào tạo trước giờ thi (Môn đăng ký thi)

2

Đơn đăng ký học và thi lại Học kỳ hè (Mẫu A.2)

HSSV năm cuối còn nợ môn có nhu cầu trả nợ trong HK hè. Quy định: Sĩ số tối thiểu mở lớp là 15 HSSV, đối với các môn học có số lượng đăng ký học dưới 15 HSSV phải đóng lệ phí đủ số lượng 15 HSSV.

 

Phòng Tài vụ
(theo quy định Học kỳ hè)

Tổ Quản lý đào tạo, Phòng Đào tạo

Thông báo tổ chức Học kỳ hè vào cuối HK2 củanăm học

HSSV theo dõi lịch thi HK hè

3

Đơn xin thi cải thiện điểm (Mẫu A.3)

HSSV thi đạt lần 1 nhưng muốn cải thiện điểm

 

Không

Tổ Quản lý đào tạo, Phòng Đào tạo

Trước khi thi lần 2

Nhận DS thi tại Phòng Đào tạo trước giờ thi (Môn xin cải thiện)

4

Đơn xin miễn điểm
(Mẫu A.4)

HSSV đã học Trung cấp Lý luận chính trị hoặc đã có 1 bằng CĐ, ĐH khác

Bằng cấp và bảng điểm photo có chứng thực

Không

Tổ Quản lý đào tạo, Phòng Đào tạo

Khi HSSV nhập học

 

5

Đơn xin phúc khảo
bài thi học phần (Mẫu A.5)          Đơn xin phúc khảo
bài thi tốt nghiệp (Mẫu A.6)

HSSV muốn phúc khảo
bài thi

 

Phòng tài vụ
20.000đ/môn

Tổ Quản lý đào tạo, Phòng Đào tạo

Trong vòng 15 ngày sau khi công bố kết quả thi

Sau khi chấm xong

6

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập (Mẫu A.7)

HSSV đang học nhưng do hoàn cảnh khó khăn không thể học tiếp

Phải có đơn xác nhận của chính quyền địa phương; nếu bị tai nạn hoặc bệnh phải kèm theo Bản xác nhận của  Hội đồng giám định y khoa.

không

Tổ Quản lý đào tạo, Phòng Đào tạo

 

Sau khi xét duyệt

 

Đăng ký thông tin tốt nghiệp
(Mẫu A.8)

HSSV đã rớt tốt nghiệp
(lần 1 và lần 2) thi lại với Khóa sau thì phải đăng ký lại thông tin tốt nghiệp

Đơn đăng ký học và thi lại học phần (Mẫu A.1)

Phòng tài vụ
(100.000/ĐVHT)

Tổ Quản lý đào tạo, Phòng Đào tạo

Khi có thông báo tổ chức thi tốt nghiệp

HSSV theo dõi lịch thi tốt nghiệp.

7

Đơn xin chuyển trường (Mẫu A.9)

HSSV muốn chuyển trường (HS Trung cấp phải học hết HK1; SV Cao đẳng phải học hết năm thứ nhất, thì làm đơn theo mẫu

HSSV chỉ được chuyển trường sau khi được trường xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận, bằng văn bản.

Không

Tổ Quản lý đào tạo, Phòng Đào tạo

 

Sau khi xét duyệt


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...