Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ ngày 02/4 đến ngày 08/4/2018
Lịch làm việc từ ngày 02/4 đến ngày 08/4/2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA PHÒNG TC - HC - TH  TỪ 02/4 ĐẾN 06/4/2018

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

Thứ

Buổi

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Trần Hoàng Vũ

Lê Thị Hồng Hương

Dương Thị Hồng Vân

Âu Hồng Mơ

Phạm Thị Vân Anh

Bùi Thị Hồng Mơ

Thứ hai

(02/4/2018)

Sáng

09h00, họp giao ban tháng

09h00, họp giao ban tháng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

Chiều

 

14h00, họp với Ban Giám hiệu

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

Thứ ba

(03/4/2018)

Sáng

 

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ phép

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

Chiều

 

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ phép

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

Thứ tư

(04/4/2018)

Sáng

 

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

Chiều

 

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

Thứ năm

(05/4/2018)

Sáng

 

Nghỉ phép

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

Chiều

 

Nghỉ phép

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

Thứ sáu

(06/4/2018)

Sáng

 

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

Chiều

 

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, THIẾT BỊ

Thứ

Buổi

KHU A

KHU C

Phó Trưởng phòng

Từ Văn Phạm Phú

Tổ phó Tổ TB Lê Thanh Phong

Lưu Thế Sơn

Ngô Minh Dĩ

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Minh Hương

Trần Minh Thạnh

Thứ hai

(02/4/2018)

Sáng

09h00, họp giao ban tháng

Trực thiết bị tại Khu A

Làm việc tại phòng

Nghỉ không hưởng lương

09h00, họp giao ban tháng

Trực thiết bị, kiểm tra điện, nước tại Khu C

Chiều

Làm việc tại phòng

Trực thiết bị tại Khu A

Làm việc tại phòng

Nghỉ không hưởng lương

Kiểm tra công tác vệ sinh tại Khu C

Trực thiết bị, kiểm tra điện, nước tại Khu C

Thứ ba

(03/4/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Trực thiết bị tại Khu A

Làm việc tại phòng

Nghỉ không hưởng lương

Kiểm tra cơ sở vật chất tại Khu C

Trực thiết bị tại Khu C

Chiều

Làm việc tại phòng

Trực thiết bị tại Khu A

Làm việc tại phòng

Nghỉ không hưởng lương

Sắp xếp cho nhân viên tạp vụ nhổ cỏ tại Khu C

Trực thiết bị tại Khu C

Thứ tư

(04/4/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Trực thiết bị tại Khu A

Làm việc tại phòng

Nghỉ không hưởng lương

Kiểm tra công tác vệ sinh tại Khu C

Trực thiết bị tại Khu C

Chiều

Làm việc tại phòng

Trực thiết bị tại Khu A

Làm việc tại phòng

Nghỉ không hưởng lương

Kiểm tra công tác vệ sinh tại Khu C

Trực thiết bị, kiểm tra điện, nước tại Khu C

Thứ năm

(05/4/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Trực thiết bị tại Khu A

Làm việc tại phòng

Nghỉ không hưởng lương

Kiểm tra công tác vệ sinh; điện, nước tại Khu C

Trực thiết bị tại Khu C

Chiều

Làm việc tại phòng

Trực thiết bị tại Khu A

Làm việc tại phòng

Nghỉ không hưởng lương

Kiểm tra công tác vệ sinh, bảo vệ tại Khu C

Trực thiết bị tại Khu C

Thứ sáu

(06/4/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Trực thiết bị tại Khu A

Làm việc tại phòng

Nghỉ không hưởng lương

Kiểm tra công việc quản trị tại Khu C

Trực thiết bị tại Khu C

Chiều

Làm việc tại phòng

Trực thiết bị tại Khu A

Làm việc tại phòng

Nghỉ không hưởng lương

Kiểm tra công tác vệ sinh, bảo vệ tại Khu C

Trực thiết bị, kiểm tra thiết bị giảng dạy, điện, nước

III. LỊCH TRỰC CỦA PHÒNG TC - HC - TH  TỪ 07/4 ĐẾN 08/4/2018

Thứ

Buổi

Địa điểm

Công việc

Người phụ trách

Thứ bảy

(07/4/2018)

Sáng

KHU A

Phụ trách thiết bị

Lê Thanh Phong

Bảo vệ

Nguyễn Văn Hào

KHU C

Phụ trách thiết bị

Trần Minh Thạnh

Bảo vệ

Nguyễn Phước Sĩ

Chiều

KHU A

Phụ trách thiết bị

Lê Thanh Phong

Bảo vệ

Nguyễn Văn Hào

KHU C

Phụ trách thiết bị

Trần Minh Thạnh

Bảo vệ

Nguyễn Phước Sĩ

Chủ nhật

(08/4/2018)

Sáng

KHU A

Phụ trách thiết bị

Lê Thanh Phong

Bảo vệ

Phạm Văn Tưởng

KHU C

Phụ trách thiết bị

Lưu Thế Sơn

Bảo vệ

Bùi Văn Bảy

Chiều

KHU A

Phụ trách thiết bị

Lê Thanh Phong

Bảo vệ

Phạm Văn Tưởng

KHU C

Phụ trách thiết bị

Lưu Thế Sơn

Bảo vệ

Bùi Văn Bảy

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...