Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ ngày 07/5 đến ngày 13/5/2018
Lịch làm việc từ ngày 07/5 đến ngày 13/5/2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA PHÒNG TC - HC - TH  TỪ 07/5 ĐẾN 13/5/2018

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

Thứ

Buổi

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Trần Hoàng Vũ

Lê Thị Hồng Hương

Dương Thị Hồng Vân

Âu Hồng Mơ

Phạm Thị Vân Anh

Bùi Thị Hồng Mơ

Thứ hai

(07/5/2018)

Sáng

Học Cao Cấp Chính trị

Dự họp với BGH

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

Chiều

Học Cao Cấp Chính trị

Dự họp với BGH

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

Thứ ba

(08/5/2018)

Sáng

Học Cao Cấp Chính trị

Dự họp với BGH

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

Chiều

Học Cao Cấp Chính trị

Dự họp với BGH

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

Thứ tư

(09/5/2018)

Sáng

Học Cao Cấp Chính trị

Dự họp với BGH

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

Chiều

Học Cao Cấp Chính trị

Dự họp với BGH

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

Thứ năm

(10/5/2018)

Sáng

Học Cao Cấp Chính trị

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

Chiều

Học Cao Cấp Chính trị

Dự họp với BGH

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

Thứ sáu

(11/5/2018)

Sáng

Học Cao Cấp Chính trị

Dự họp với BGH

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

Chiều

Học Cao Cấp Chính trị

Dự họp với BGH

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Nghỉ hậu sản

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, THIẾT BỊ

Thứ

Buổi

KHU A

KHU C

Phó Trưởng phòng

Từ Văn Phạm Phú

Tổ phó Tổ TB Lê Thanh Phong

Ngô Minh Dĩ

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Minh Hương

Trần Minh Thạnh

Thứ hai

(07/5/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ ba

(08/5/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ tư

(09/5/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ năm

(10/5/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ sáu

(11/5/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

III. LỊCH TRỰC CỦA PHÒNG TC - HC - TH  TỪ 12/5 ĐẾN 13/5/2018

Thứ

Buổi

Địa điểm

Công việc

Người phụ trách

Thứ bảy

(12/5/2018)

Sáng

 

KHU A

Phụ trách thiết bị

Lê Thanh Phong

Bảo vệ

Phạm Văn Tưởng

KHU B

Bảo vệ

Đỗ Ngọc Loan

KHU C

Phụ trách thiết bị

Trần Minh Thạnh

Bảo vệ

Bùi Văn Bảy

Chiều

KHU A

Phụ trách thiết bị

Lê Thanh Phong

Bảo vệ

Phạm Văn Tưởng

KHU B

Bảo vệ

Đỗ Ngọc Loan

KHU C

Phụ trách thiết bị

Trần Minh Thạnh

Bảo vệ

Bùi Văn Bảy

Chủ nhật

(13/5/2018)

Sáng

KHU A

Phụ trách thiết bị

Lê Thanh Phong

Bảo vệ

Nguyễn Văn Hào

KHU B

Bảo vệ

Đỗ Ngọc Loan

KHU C

Phụ trách thiết bị

Dương Thị Hồng Vân

Bảo vệ

Nguyễn Phước Sỹ

Chiều

KHU A

Phụ trách thiết bị

Lê Thanh Phong

Bảo vệ

Nguyễn Văn Hào

KHU B

Bảo vệ

Đỗ Ngọc Loan

KHU C

Phụ trách thiết bị

Dương Thị Hồng Vân

Bảo vệ

Nguyễn Phước Sỹ

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...