Điểm tin:
 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng TC - HC - TH
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng TC - HC - TH

CHƯƠNG I

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, được thành lập theo Quyết định số 692/QĐ-CĐCĐ ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Điều 2. Đơn vị chủ quản toàn diện và trực tiếp của Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp là Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Điều 3. Điều hành Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp là Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởng phòng phụ trách), giúp việc cho Trưởng phòng là các Phó Trưởng phòng, các Tổ trưởng, Tổ phó Tổ chuyên môn và cán bộ, nhân viên thuộc phòng; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng, các Tổ trưởng, Tổ phó Tổ chuyên môn do Hiệu trưởng quyết định.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...