Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

Lãnh đạo phòng

1

Nguyễn Thị Ngọc Mai

 

1982

Chuyên viên

Trưởng phòng

ThS. Văn hóa học

CN. Quản lý HC

Trung cấp

 

2

Nguyễn Trần Hoàng Vũ

1984

 

Giảng viên

P. Trưởng phòng

ThS. Kỹ thuật điện

KS. ĐKH & CCĐ

Cao cấp

 

3

Từ Văn Phạm Phú

1969

 

Cán sự

P. Trưởng phòng

CN. Kế toán

Cao cấp*

 

4

Nguyễn Thị Minh Hương

 

 1974

 

P. Trưởng phòng

CN. QTKD

Cao cấp

 

(1) Tổ hành chính - Tổng hợp

5

Phạm Thị Vân Anh

 

1982

 

 

CN. Ngữ Văn

 

 

6

Bùi Thị Hồng Mơ

 

1987

 

 

ĐH Xã hội học*

CN. Anh Văn (CĐ)

 

 

7

Võ Thị Mai

 

1988

Giảng viên

 

CH Quản trị KD*

CN. Quản trị KD

 

Phó Bí thư Đoàn TN

(2) Tổ Thiết bị

8

Lê Thanh Phong 

1980

 

Kỹ thuật viên

 Tổ phó

CH Quản lý XH*

CN. QTKD

 

 

9

Trần Minh Thạnh

1981

 

Giảng viên

 

ThS. CNTT

KS. Tin học

 

 

(3) Tổ Quản trị

10

Dương Thị Hồng Vân 

 

1986

Y sĩ

 

CN. Luật

TC Y sĩ đa khoa

 

 

11

Lưu Thế Sơn

1985

 

Kỹ thuật viên

 

CN. Kế toán - Kiểm toán

TC Điện

 

 

12

Phan Thị Hồng Đoan

 

1983

Tạp vụ

 

 

 

 

13

Trần Thị Hồng Anh

 

1977

Tạp vụ

 

 

 

 

14

Phạm Thị Kim Ngân

 

1981

Tạp vụ

 

 

 

 

15

Bùi Thị Nhiều

 

1968

Tạp vụ

 

 

 

 

16

Lê Thị Hoàng

 

1980

Tạp vụ

 

 

 

 

17

Nguyễn Văn Hào

1971

 

Bảo vệ

 

 

 

 

18

Bùi Văn Bảy

1963

 

Bảo vệ

 

 

 

 

19

Phạm Văn Tưởng

1964

 

Bảo vệ

 

 

 

 

20

Võ Quốc Soạn

1983

 

Bảo vệ

 

 

 

 

21

Nguyễn Phước Sĩ

1971

 

Bảo vệ

 

 

 

 

22

Huỳnh Tấn Công

1973

 

Tài xế

 

 

 

 

* Đang học


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...