Điểm tin:
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018)

PHÒNG QLKH&HTQT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

GHI CHÚ

1

Nguyễn Tuyết Lan

Sáng

Đi học CCLLCT

Đi học CCLLCT

Đi học CCLLCT

Đi học CCLLCT

Đi học CCLLCT

 

Chiều

Đi học CCLLCT

Đi học CCLLCT

Đi học CCLLCT

Đi học CCLLCT

Đi học CCLLCT

 

2

Phan Thị Trang

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Đi dạy

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

 

Chiều

Làm việc tại phòng

Đi dạy

Đi dạy

Đi dạy

Đi dạy

 

3

Trang Minh Trung

Sáng

Trực TV

Trực TV

Trực TV

Trực TV

Trực TV

 

Chiều

Trực TV

Trực TV

Trực TV

Trực TV

Trực TV

 

4

Phan Thị Thanh Đoan

Sáng

Trực TV

Trực TV

Trực TV

Trực TV

Trực TV

 

Chiều

Trực TV

Trực TV

Trực TV

Trực TV

Trực TV

 

5

Nguyễn Diệp Nguyệt Minh

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

 

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

 

 

 

 

                                                                                                                                     


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...