Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ ngày 09/7-13/7/2018
Lịch làm việc từ ngày 09/7-13/7/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

GHI CHÚ

1

Nguyễn Tuyết Lan

Sáng

Làm việc tại phòng

Họp rút kinh nghiệm coi thi CC B Anh văn

Làm việc tại phòng

Nghỉ phép

Nghỉ phép

 

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ phép

Nghỉ phép

 

2

Phan Thị Trang

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

 

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

 

3

Trang Minh Trung

Sáng

Trực TV

Trực TV

Trực TV

Trực TV

Trực TV

 

Chiều

Trực TV

Trực TV

Trực TV

Trực TV

Trực TV

 

4

Phan Thị Thanh Đoan

Sáng

Trực TV

Trực TV

Trực TV

Trực TV

Trực TV

 

Chiều

Họp Chi bộ

Trực TV

Trực TV

Trực TV

Trực TV

 

5

Nguyễn Diệp Nguyệt Minh

Sáng

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

 

Chiều

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...