Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

   Lãnh đạo phòng

1

Nguyễn Tuyết Lan

 

1983

Giảng viên

P.Trưởng phòng

ThS. PPGD tiếng Anh

CN. Anh văn

   

   (1) Tổ Quản lý khoa học

2

 Phan Thị Trang

 

1982

 Giảng viên

Tổ trưởng

 ThS. KH Môi trường

 KS. Môi trường

 

 

   (2) Tổ Thông tin - Tư liệu – Thư viện

3

 Trần Văn Nhân

1985

 

 Giảng viên

Tổ phó

 ThS. Sinh học ứng dụng

 KS. Công nghệ Sinh học

 

NCS

4

 Phan Thị Thanh Đoan

 

1984

 Cán sự

 

 CN. TT Thư viện

 

 

5

Trang Minh Trung

1974

 

 Giáo viên

 

KS. Tin học

 

 

6

Nguyễn Diệp Nguyệt Minh

 

1990

 

 

CH Quản lý XH*

CN. Anh văn

 

 

   (3) Tổ Hợp tác quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đang học


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...