Điểm tin:
 
Lịch làm việc tuần (05/02/2018-10/02/2018)
Lịch làm việc tuần (05/02/2018-10/02/2018)

Lịch làm việc tuần (05/02/2018-10/02/2018)

Tên

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Quách Hồng Duyên

Họp báo tuần; làm đối chiếu học phí ĐHTV; thanh lý với ĐHCT

Làm báo cáo STC

Làm báo cáo

Kiểm tra số liệu chuẩn bị báo cáo quyết toán

Làm biên bản báo cáo

Trực

Thái Thảo Trân

Làm biên bản đối chiếu ĐHTV, dạy (chiều)

Làm thanh lý hợp đồng

Kiểm tra, làm thanh lý lớp Luật 2014 Thạnh Trị, dạy (chiều)

Làm thanh lý (lớp Luật Thạnh Trị)

Làm báo cáo, dạy (chiều)

Thu học phí

Lâm Kim Ngân

Hoàn chỉnh thủ tục chuyển tiền qua kho bạc (lương, thu nhập,…); họp công đoàn

Kiểm tra thủ tục thanh toán

Kiểm tra thủ tục thanh toán

Kiểm tra thủ tục thanh toán

Kiểm tra thủ tục thanh toán

 

Trần Thị Bạch Nga

Tổng hợp bảng kê; tổng hợp báo cáo tháng

Tổng hợp bảng kê

Tổng hợp bảng kê

Tổng hợp bảng kê

Tổng hợp bảng kê; mua hóa đơn

 

Nguyễn Ngọc Tuyền

Thu - chi tiền, làm báo cáo theo yêu cầu lãnh đạo phòng

Thu - chi tiền, làm báo cáo thuế

Thu - chi tiền

Thu - chi tiền

Thu - chi tiền

 

Lê Thị Diễm Trang

Thu học phí, lệ phí

Thu học phí, lệ phí, lên danh sách nợ học phí

Thu học phí, lệ phí

Thu học phí, lệ phí

Thu học phí, lệ phí, làm danh sách chuyển học phí

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...