Điểm tin:
 
Lịch làm việc tuần (19/02/2018-24/02/2018)
Lịch làm việc tuần (19/02/2018-24/02/2018)

STT

Họ Tên

Nội dung công việc

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Thứ 7

 

19/2/2018

20/2/2018

21/2/2018

22/2/2018

23/2/2018

24/2/2018

1

Quách Hồng Duyên

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết

nguyên đán

Kiểm tra số liệu

Làm báo cáo

 

Kiểm tra số liệu

Làm báo cáo

 

Kiểm tra số liệu

Làm báo cáo

 

 

2

Thái Thảo Trân

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết

nguyên đán

Làm thông báo học phí các lớp VLVH ĐHTV

 

Làm báo cáo

 

Làm báo cáo

Gửi thông báo học phí

 

3

Lâm Kim Ngân

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết

nguyên đán

Kiểm tra thủ tục thanh toán

Lập phiếu thu, chi

 

Kiểm tra thủ tục thanh toán

Lập phiếu thu, chi

 

Kiểm tra thủ tục thanh toán

Lập phiếu thu, chi

 

Trực thu

học phí

4

Trần Thị Bạch Nga

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết

nguyên đán

Tổng hợp bảng kê

Tổng hợp bảng kê

Tổng hợp bảng kê

 

5

Nguyễn Ngọc Tuyền

 

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết

nguyên đán

Thu - chi tiền

Thu - chi tiền

Thu - chi tiền

 

6

Lê Thị Diễm Trang

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết

nguyên đán

Thu học phí, lệ phí

Thu học phí, lệ phí

 

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...