Điểm tin:
 
Lịch Làm Việc Tuần 9 26/02/2018-04/03/2018
Lịch Làm Việc Tuần 9 26/02/2018-04/03/2018

CÔNG VIỆC PHÒNG TÀI VỤ

TUẦN 9 (26/2/2018-04/3/2018)

STT

Họ Tên

Nội dung công việc

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Thứ 7

 

Chủ nhật

26/2/2018

27/2/2018

28/2/2018

01/3/2018

02/3/2018

03/3/2018

04/3/2017

1

Quách Hồng Duyên

-9h30 Họp với BGH

- Kiểm tra số liệu

- 15h họp Chi bộ

- Kiểm tra số liệu

- Làm báo cáo

 

- Kiểm tra số liệu

- Làm báo cáo

 

- Kiểm tra số liệu

- Làm báo cáo

 

- Kiểm tra số liệu

- Làm báo cáo

 

Dạy VLVH

Dạy VLVH

2

Thái Thảo Trân

- Làm thông báo học phí các lớp chính quy

- Dạy chiều

- 15h họp Chi bộ

- Làm báo cáo

- Rà soát chương trình môn học

- Dạy chiều

- Tổng hợp nguồn thu học phí tháng  2/2018

- Dạy chiều

 

- Làm báo cáo hợp đồng

- Dạy chiều

Làm báo cáo

 

Trực thu

học phí

 

3

Lâm Kim Ngân

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

- 15h họp Chi bộ

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

 

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

 

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

 

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

 

 

 

4

Trần Thị Bạch Nga

Tổng hợp bảng kê thu học phí

Tổng hợp bảng kê thu học phí

Tổng hợp bảng kê thu học phí

Tổng hợp bảng kê thu học phí

Tổng hợp bảng kê thu học phí

5

Nguyễn Ngọc Tuyền

- Thu - chi tiền

- Đối chiếu bảo hiểm

- 15h họp Chi bộ

- Thu - chi tiền

- Đối chiếu bảo hiểm

- Thu - chi tiền

- Đối chiếu bảo hiểm

Thu - chi tiền

Thu - chi tiền

6

Lê Thị Diễm Trang

Thu học phí, lệ phí

Thu học phí, lệ phí

Thu học phí, lệ phí

 

Thu học phí, lệ phí

Thu học phí, lệ phí

 

 

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...