Điểm tin:
 
Lịch làm việc PTV tuần 12 (19/03-25/3/2018)
Lịch làm việc PTV tuần 12 (19/03-25/3/2018)

LỊCH LÀM VIỆC PHÒNG TÀI VỤ

TUẦN 12 (19/3/2018-25/3/2018)

STT

Họ Tên

Nội dung công việc

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Thứ 7

 

Chủ nhật

19/3/2018

20/3/2018

21/3/2018

22/3/2018

23/3/2018

24/3/2018

25/3/2017

1

Quách Hồng Duyên

- HDTTTN SV CĐKT K9

- Họp HĐ xét RL + KT HSSV

- Kiểm tra số liệu

- Làm báo cáo

- Kiểm tra số liệu

- Làm báo cáo

 

- Kiểm tra số liệu

- Làm báo cáo

 

- Kiểm tra số liệu

- H ọp BTC hội trại 26/3

 

Trực

BTC Hội trại 26/3

2

Thái Thảo Trân

- HDTTTN SV CĐKT K9

- Dạy chiều

 

- Kiểm tra BK, đối chiếu chuyển tiền

- Dạy chiều

- Làm báo cáo

- Dạy chiều

 

- Làm báo cáo

- Phát  hành thông báo học phí VLVH   ĐHTV

- Làm báo cáo

- Dạy chiều

 

 

Tham gia Hội trại 26/3

3

Lâm Kim Ngân

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

 

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

 

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

 

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

- 14h Tham gia các hội thi chào mừng  8/3

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Họp BTC hội trại 26/3

 

 

BTC Hội trại 26/3

4

Trần Thị Bạch Nga

Tổng hợp bảng kê thu học phí

Tổng hợp bảng kê thu học phí

Tổng hợp bảng kê thu học phí

Tổng hợp bảng kê thu học phí

 

Tổng hợp bảng kê thu học phí

 

BGK Hội trại 26/3

5

Nguyễn Ngọc Tuyền

Thu - chi tiền

 

Thu - chi tiền

 

Thu - chi tiền

 

Thu - chi tiền

 

Thu - chi tiền

Trực thu học phí

Tham gia Hội trại 26/3

6

Lê Thị Diễm Trang

Thu học phí, lệ phí

Thu học phí, lệ phí

Tổng hợp danh sách chuyển tiền

Thu học phí, lệ phí

 

- Thu học phí, lệ phí

 

Thu học phí, lệ phí

 

 

Tham gia Hội trại 26/3

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...